Získajte podporu

FLL vyžaduje mať okrem nadšenia aj nejaké finančné prostriedky na stavebnice, na hracie plochy, na registračné poplatky, na cestovanie, ...

Na tejto stránke budeme pre vás sumarizovať možnosti, ktoré na získanie materiálnej a finančnej podpory, vytvoríme my alebo, ktoré pre vás nájdeme niekde inde.

Podpora od FLL Slovensko

Príspevok na registráciu pre rok 2019/2020

1. Prezentácia FLL na škole, kde ešte nie je tím zapojený do FLL (mailom poslať fotografiu s popisom)

  • 1 trieda = 10€
  • 2-4 triedy = 20€
  • >4 triedy = 30€

2. Vzdelávacie/motivačné video o výskumnom projekte/Robot Dizajne/tímovej práci (ako sa tím pripravuje, ako pracuje počas sezóny) + zdieľanie (link na youtube/vimeo treba poslať mailom)

  • jedno video =25€, tím môže poslať max. 2 rôzne videá

3. Získanie nového tímu

  • 75€ pre nový tím a 75€ pre tím ktorý ich získal. Nový tím je taký, ktorý ešte nesúťažil vo FLL. Zmena názvu tímu, trénera, prípadne noví členovia tímu netvoria nový tím. (Mailom treba poslať potvrdenie od oboch tímov + popis aktivity, ako prebehlo získanie nového tímu, môžete priložiť aj foto.)

Podklady treba poslať do 13.10.2019.
Podklady nám doručíte prostredníctvom formulára.

 

Výzva "Žijeme s FLL"

Pomôžte nám rozšíriť FIRST LEGO League aj na iné školy v rámci výzvy "Žijeme s FLL" a získajte poukážky na nákup alebo stavebnice LEGO Mindstorms.

Termín 30.4.2019
Viac informácií nájdete tu.

 

Podpora od iných subjektov

Nadácia Tatrabanky

Pokiaľ máte niekoho zamestaného v Tatra banke, tak on môže požiadať o podporu vášho tímu cez ich zamestnanecký program Dobré srdce.

Nadácia SPP - SPPravmeTo

Grantový program SPPravmeTo je príležitosťou pre školy, centrá voľného času, centrá environmentálnej výchovy, detské a školské kluby získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého človeka či celej komunity. 

Termín: 9.5.2019

Viac informácií na https://www.nadaciaspp.sk/sk/id/238

 

Nadácia EPH - Zúčastniť sa

Cieľom programu Zúčastniť sa je umožniť aktívnym a ambicióznym žiakom a študentom zapojiť sa do školských či mimoškolských aktivít a a odporiť ich ďalší rozvoj prostredníctvom pokrytia časti nákladov spojených s účasťou na domácich a medzinárodných súťažiach.

Termín: 3.5.2019

Viac informácií na https://nadaciaeph.sk/detail-programu/zucastnit-sa