Téma a úlohy

Téma súťaže na rok 2019/2020 je CITY SHAPERSM  - Navrhujme a budujme lepšie miesta na život a prácu pre každého.

Aj v sezóne 2019/20 pripravujeme pre vás regionálne turnaje súťaže FIRST LEGO League v 7 mestách na Slovensku. Podrobnejšie informácie o jednotlivých turnajoch nájdete tu.

Sledujte túto stránku, náš Facebook alebo sa prihláste k odberu noviniek a budete informovaní ihneď ako sa ich dozvieme my.

Po registrácii tímu na súťaž FLL 2019/2020 v našom registračnom systéme nájdete v profile vášho tímu nasledujúce dokumenty:
- EV3Lessons_2019_SK
- EngineeringNotebook_2019_SK
- TeamMeetingGuide_2019_SK

Zverejnili sme Abstrakt Technického zápisníka, v ktorom nájdete návod na prípravu ihriska, pravidlá Robot Game aj popis jednotlivých misií.

Návody na stavbu modelov misií (AJ)

Hodnotiace hárky pre tento ročník budú zverejnené na jeseň. Zatiaľ si môžete pozrieť hárky z ročníka FLL 2018/19.
Hodnotiaci hárok - Tímová práca 
Hodnotiaci hárok - Výskumný projekt
Hodnotiaci hárok - Robot Design
Hodnotiaci hárok - Robot Game

 

Úlohy a zadania z predchádzajúcich ročníkov si vyhľadáte v archíve.