Podmienky registrácie

Podmienky pre tím

 1. tím bude mať 2 až 10 členov,

 2. žiadny člen tímu nesmie byť členom iného registrovaného tímu,

 3. vek členov tímu je od 9 do 16 rokov, (1. januára 2019 musí mať každý člen tímu aspoň 9 a menej ako 17 rokov), 

 4. tréner tímu je dospelá osoba, ktorá je zodpovedná za tím počas súťažného dňa,

 5. tím ctí Základné hodnoty FLL a dodržuje pravidlá súťaže.
  Ak pravidlá pre tento ročník ešte neboli zverejnené, tak si pozrite minuločné pravidlá - až tak sa nemenia)

Podmienky pre odhlásenie zo súťaže

Odhlásenie účasti tímu do termínu ukončenia registrácie (vrátane)

 1. Tímy, ktoré neuhradia registračný poplatok a poplatok za Challenge set do dátumu ukončenia registrácie budú z turnajov automaticky odhlásené.

 2. Ak tím zaplatil poplatky a písomne požiada o zrušenie svojej účasti na regionálnom turnaji pred termínom ukončenia registrácie, bude im vrátený registračný poplatok vo výške. Poplatok za Challenge Set nebude vrátený – ten zostáva majetkom tímu.

Po termíne ukončenia registrácie nie je možné žiadať o odhlásenie a vrátenie registračného poplatku.

V prípade neúčasti tímu na turnaji, na ktorý bol prihlásený, sa poplatky nevracajú.

Podmienky pre zmenu turnaja

Zmena turnaja, tj. odhlásenie sa z jedného turnaja a prihlásenie sa na iný turnaj je možné:

 1. iba so súhlasom organizátora pôvodného turnaja

 2. iba ak turnaj, na ktorý sa chce tím prihlásiť, nepresiahol svoju maximálnu kapacitu