Otázky a odpovede - Výskumný projekt

Žiadny výskumný projekt, alebo nesprávna téma projektu

12.6.2019

Otázka: Aké sú následky toho ak náš tím nepripraví výskumný projekt? A čo sa stane ak bude téma výskumného projektu nesprávna?

Odpoveď: 
FLL tím by sa mal zúčastniť všetkých častí turnaja. Ak tím nemá výskumný projekt, alebo sa nezúčastní inej časti turnaja, tak nebude v danej časti hodnotený a nemôže sa stať FLL Šampiónom. Všetky tímy by sa mali správať podľa Základných hodnôt FLL.

Bez výskumného projektu môže byť tím hodnotený za prezentáciu, ale nie za "výskum" ani za "inovatívne riešenie".