Otázky a odpovede - Pravidlá Robot Game

R11 - Manipulácia s modelmi misií

28.11.2018

Otázka: Je povolené uchytiť model v držiaku robota pred re/štartom robota na základni? Robot neskôr držiak samostatne otvorí a umiestni model na hracej ploche. Keď je model uchytený v držiaku, tak ho nie je možné samostatne zodvihnúť bez toho aby sa pohlo čokoľvek iné.

Odpoveď:
Áno, zaistenie/uchytenie robota nie je spojenie s robotom (D04), pretože sa model musí neskôr oddeliť od robota.


Použitie interpretéra

4.1.2018

Otázka: Je povolené použiť vlastný interpretér?

Odpoveď:
Áno, ak bol interpretér naprogramovaný v jednom z povolených prostredí a slúži na interpretovanie dát uložených na SD karte.


Dávanie vecí do priestoru základne

5.12.2017

Otázka: Je možné do priestoru základne dávať veci aj po štarte robota?

Odpoveď: 
Nie - ak po štarte (alebo opätovnom štarte) robot pohne alebo použije veci, ktoré tam pribudli po jeho štarte, tak je to považované za ovplyvňovanie v zmysle pravidla R14.

V zmysle pravidla R13 musí byť v priestore základne všetko, čo má robot použiť alebo tým má pohnúť, už pri štarte/reštarte robota. 


Pneumatické súčiastky

1.12.2017

Otázka: Sú pneumatické súčiastky povolené?

Odpoveď:
Áno - ak sa splnia podmienky pravidiel R01 a R06 v pravidlách pre Robot Game.


Použitie LEGO® DUPLO®

14.11.2017

Otázka: Je možné použiť pri stavbe robota stavebnicu LEGO® DUPLO®?

Odpoveď:
Áno, je to možné. Viď definícia D03 a pravidlo R01.


R14: Manipulácia s modelom misie po prerušení

04.09.2017

OtázkaDoplnenie k pravidlu R14

Odpoveď:
Ak prerušíte robota pri transporte modelu misie, ktorý robot získal na základni pri ostatnom štarte, tak si takýto model môžete ponechať.

V tomto prípade si môžete zobrať späť na základňu robota aj model. 


Výška základne

01.09.2017

Otázka: Je obmedzenie výšky základne platné pre každý štart?

Odpoveď:

Áno, obmedzenie výšky platí pri každom štarte.

Ničmenej to neplatí pre návrat robota na základňu. Pri návrate robota nie je výška nijako obmedzená. 


D06: Plochy medzi hracou plochou a stenami stola

10.11.2016

Otázka: D06: Patrí plocha medzi severným okrajom hracej plochy a severnou stenou stola k hracej ploche?

Odpoveď:
Áno, táto plocha patrí k hracej ploche. Viac informácií nájdete na https://www.first-lego-league.org/en/general/participation.html#4. Odporúčame vám kontaktovať regionálneho usporiadateľa ohľadom veľkosti stolov na jeho turnaji.


"Úplne v"

11.08.2017

Otázka: Kedy je objekt "úplne v" cieľovej oblasti?

Odpoveď:
Diagramy v pravidle D7 definujú čo to znamená "celkom v základni", ale toto platí pre ktorúkoľvek cieľovú oblasť. 


Dostupnosť pravidiel

25.07.2017

Otázka: Aké sú pravidlá FLL a kde sa dajú nájsť?

Odpoveď:
Výzva na daný ročník FLL sa spoločne s pravidlami zverejňuje každoročne na začiatku augusta. Viď kalendár pre daný ročník.

Ak chcete byť úspešní v hre FLL Robot Game, tak je veľmi dôležité, aby ste pozorne naštudovali všetky dostupné dokumenty: Pravidlá, zadania misií, prípravu hracej plochy (tieto sú súčasťou jedného dokumentu) a samozrejme Otázky a odpovede. Tímy, ktoré čítajú všetko, majú menej otázok, menej práce, menej prekvapení na turnajoch, získavajú viac bodov a majú viac zábavy.