Otázky a odpovede - Pravidlá Robot Game

Strategické prerušenie

20.8.2019

Otázka: Strategické prerušenie

Odpoveď:
Ak strategicky načasovaným prerušením (vaše oči vykonali funkciu senzora alebo časovača) ovplyvníte bodovanie misie a táto situácia je pre rozhodcu zrejmá, nebudú vám za túto misiu pridelené body.


Čo sa stane, ak robota kvôli zlému štartu prerušíme skôr ako opustil štartovaciu oblasť?

20.8.2019

Otázka: Čo sa stane, ak robota kvôli zlému štartu prerušíme skôr ako opustil štartovaciu oblasť?

Odpoveď:
Ak robota po štarte prerušíte ešte predtým, ako prekročil hranice štartovacej oblasti, musíte vykonať nový štart, nebude vám však odobratý disk presnosti. Toto je výnimka z pravidla 27.


Môžeme počas kontroly pred štartom pridržať naše príslušenstvo rukou tak, aby nevypadlo z kontrolnej oblasti?

20.8.2019

Otázka: Môžeme počas kontroly pred štartom pridržať naše príslušenstvo rukou tak, aby nevypadlo z kontrolnej oblasti?

Odpoveď:
Áno, na pridržanie/udržanie príslušenstva v kontrolnej oblasti môžete použiť ruky.


Je dovolené vziať do domácej oblasti veci (napríklad pomôcky na zarovnanie), ktoré ostali v štartovacej oblasti po štarte?

20.8.2019

Otázka: Je dovolené vziať do domácej oblasti veci (napríklad pomôcky na zarovnanie), ktoré ostali v štartovacej oblasti po štarte?

Odpoveď:
Stratený náklad, ktorý sa čiastočne alebo úplne nachádza v štartovacej oblasti si môžete vziať späť do domácej zóny. Ak však táto akcia zjavne/priamo spôsobí zisk bodov, tieto body sa nebudú počítať. Táto výnimka z pravidiel 22 a 29 ale neplatí, ak stratený náklad zasahuje do bieleho štvrťkruhu s logami, teda zo štartovacej oblasti smerom do hracej plochy.

Prosíme, dajte si pri použití štartovacích rámp alebo iných pomôcok na zarovnanie pozor na to, že všetko, čo sa nezmestí do štartovacej oblasti z nej musí byť odstránené ešte pred štartom. So všetkým, čo sa do štartovacej oblasti zmestilo a ostalo tam po štarte môžete manipulovať až pri ďalšej príprave robota na štart.


Pamäťová SD karta a zmena firmvéru

6.8.2019

Otázka: Je v sezóne „CITY SHAPER“ dovolené používať SD kartu pre EV3? (5.8.)  

Dodatok (6.8.): Je dovolené nahrať na EV3 iný firmvér, ktorý nám umožní používať iné programovacie prostredia?

Odpoveď: 
Áno, použitie pamäťovej SD karty vo vašom EV3 je dovolené. (5.8.) 

Dodatok (6.8.): Áno, je to dovolené.


Použitie LEGO DUPLO

2.8.2019

Otázka: Je možné použiť pri stavbe robota stavebnicu LEGO® DUPLO®?

Odpoveď: 
Áno, použitie LEGO® DUPLO® ako príslušenstva je na FLL povolené. Všimnite si prosím stranu “Navrhnite, naprogramujte a postavte vášho robota” vo vašom Technickom zápisníku.


Pneumatické súčiastky

2.8.2019

Otázka: Sú pneumatické súčiastky povolené?

Odpoveď: 
Áno – všimnite si prosím stranu “Navrhnite, naprogramujte a postavte vášho robota” vo vašom Technickom zápisníku.


Dostupnosť pravidiel

25.07.2017

Otázka: Aké sú pravidlá FLL a kde sa dajú nájsť?

Odpoveď:
Výzva na daný ročník FLL sa spoločne s pravidlami zverejňuje každoročne na začiatku augusta. Viď kalendár pre daný ročník.

Ak chcete byť úspešní v hre FLL Robot Game, tak je veľmi dôležité, aby ste pozorne naštudovali všetky dostupné dokumenty: Pravidlá, zadania misií, prípravu hracej plochy (tieto sú súčasťou jedného dokumentu) a samozrejme Otázky a odpovede. Tímy, ktoré čítajú všetko, majú menej otázok, menej práce, menej prekvapení na turnajoch, získavajú viac bodov a majú viac zábavy.