Otázky a odpovede - Hracia plocha a misie

Zverejnenie misií

12.6.2019

Otázka: Kedy budú zverejnené misie pre ročník 2019/2020?

Odpoveď: 
Misie a pravidlá budú zverejnené 1. augusta 2019.