Žilina

Dátum: 14. december 2018

OrganizátorFakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

Kontakt: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., norbert.adamko@fri.uniza.sk 

 

Miesto konania turnaja: Žilina, Fakulta riadenia a informatiky – Blok C

 

Hlavní partneri: ANASOFT APR, s.r.o., Profesia, spol. s r. o., Nadácia ESET, SAP Slovensko s.r.o.

Partneri: EDUXE Slovensko, s.r.o., SWAN, a.s., ABB, s.r.o.

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

          

 

 

Súťažné stoly:

Od sezóny 2013/2014 sa na regionálnom turnaji v Žiline používajú tri kovové stoly.