Banská Bystrica

Dátum: 7. december 2018

Organizátor: Klub AMAVET 937 pri Spojenej škole

Kontakt: Vladimír Kováčik, v.kovacik@stavebnabb.eu

Miesto konania turnaja: 

 

Hlavní partneri: ANASOFT APR, s.r.o., Profesia, spol. s r. o., Nadácia ESET, SAP Slovensko s.r.o.

Partneri: EDUXE Slovensko, s.r.o., SWAN, a.s.

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it