Kalendár / harmonogram

TermínÚloha
apríl - 21. október 2018 Registrácia tímov
do konca júla Predbežná (nepovinná) príprava tímov
od 25. júla 2018 Dodanie Challenge setov
1. august 2018 FLL Kickoff - celosvetové zverejnenie zadania FLL 2018/19
august-november 2018   Súťažné tímy riešia úlohy, pripravujú sa na turnaj
17. november 2018 - 13. január 2019 FLL Regionálne turnaje
19. január - 10. február 2019 FLL Semifinále 
marec 2019 FLL Finále pre Strednú Európu