Fotogalérie

2016/17 St. Louis, USA

FLL 2016/17 Svetový festival St. Louis, 26.-29. 4. 2017

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike