Fotogalérie

2016/17 Bratislava

FLL 2016/17 Bratislava, 10.12.2016

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike