Téma, pravidlá a hodnotenie

Téma súťaže na rok 2020/2021 ešte nebola zverejnená.

Sledujte túto stránku, náš Facebook alebo sa prihláste k odberu noviniek a budete informovaní ihneď ako sa ich dozvieme my.

Úlohy a zadania z predchádzajúcich ročníkov si vyhľadáte v archíve.


Pravidlá

Základné dokumenty popisujúce pravidlá a zadania misií pre Robot Game a požiadavky na inovačný projekt budú dostupné pre registrované tímy od 1. augusta na profile tímu v našom registračnom systéme.

Na tom istom mieste budú sprístupňované aj prípadné úpravy pravidiel a vysvetlenia k misiám.

 


Hodnotenie

V ročníku 2020/2021 budú použité nové hodnotiace hárky.