Trnava

Dátum: 9. apríl 2022

Organizátor: Súkromné bilingválne gymnázium BESST

Kontakt: Ľuboš Gregor, lubo @ vyrobna.sk

Súťažné stoly: hliníkové, 2362 x 1143 mm, výška steny 80 mm.

Miesto konania turnaja: Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3, 917 02 Trnava  Poloha na mape

 

 

Harmonogram turnaja: 

Od Do  
8:30  9:00  Príchod tímov, zloženie vecí na stanovištia pripravené pre tímy
9:00  9:20  Otváracia ceremónia - predstavenie tímov, porotcov, rozhodcov, privítanie hostí
9:30  10:20  Prezentácia* Tím A (zjednotenie hodnotenia porôt)
10:20  11:10  Prezentácia Tím B (zjednotenie hodnotenia porôt)
11:10  11:55  Prezentácia Tím C a D
11:55  12:40  Prezentácia Tím E a F (tím skonči prezentáciu 12:25)
12:00  13:00  Prestávka na obed 
13:20  14:50  Robot Game základná súťaž
15:00  16:00  Robot Game semifinále a finále
16:30  17:00  Vyhlásenie výsledkov a ukončenie podujatia

*prezentácia tímu trvá 30 minút, zvyšný čas je pre deliberáciu poroty

Tímy:
A - BoscoBoti
B - LEGOCORTEX
C - Smart Cubes
D - HC TEAM
E - Lego Giants
F - IT-PRO-BESST jr.

V dopoludňajších hodinách budú pre tímy k dispozícii súťažné stoly pre skúšobné jazdy a kalibráciu - rozpis TBC.

Dva tréningové stoly budú takisto k dispozícii pre ďalšiu prípravu.
V čase od začiatku turnaja do začiatku Robot Game bude tiež možnosť skúsiť si:

  • ClassVR - súprava okuliarov virtuálnej reality určená pre školy
  • FABLE - robotický systém
  • NAO - ukážka humanoidného robota

Tieto aktivity sú určené pre tímy počas čakania na prezentáciu/robot game.

 

Hlavní partneri:  ANASOFT APR, sro, Nadácia ESET

Partneri: EDUXE Slovensko, s.r.o., SWAN, a.s., ABB, s.r.o., Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku 

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

 

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas FLL turnajov

Počas turnajov FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.
Ako návštevník Regionálneho turnaja súťaže FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže Regionálny organizátor turnaja a Koordinátor súťaže FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách.
Regionálny organizátor a Koordinátor súťaže prehlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.
O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 ZZ o ochrane osobných údajov môžete zmeniť na  adresu fll@fll.sk . Všetky svoje práva (napr. Namietať spracúvanie osobných údajov) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na  adresu fll@fll.sk .