Liptovský Mikuláš

Dátum: 26. apríl 2022

Organizátor:  Evanjelická spojená škola 

Kontakt: Adam Kukla, adam.kukla1 @ gmail.com

Súťažné stoly: hliníkové 2370x1150 mm, výška okrajov 100 mm, hrúbky okrajov 40 mm

Miesto konania turnaja: Evanjelická spojená škola, Komenského 10Liptovský Miluáš  Poloha na mape

Harmonogram turnaja:

Od Do  
7:45 8:15 Príchod tímov
7:45 8:15 Brífing pre porotcov a rozhodcov
8:20 8:30 Otvorenie turnaja
8:30 12:00 Stretnutia s porotami, tréningový čas pri hracích stoloch
11:30 12:30 Obedná prestávka
12:15 14:05 Robot Game
14:20 15:00 Robot Game semifinále a finále
15:10 15:30 Prezentácia dvoch najlepších inovačných projektov
15:30 16:00 Vyhlásenie výsledkov

 

Hlavní partneri: ANASOFT APR, s.r.o.,  Nadácia ESET, SCHIN & MAJDÚCH

Partneri: EDUXE, Bearning, Resco.net, Vacuumlabs

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

 

 

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas FLL turnajov

Počas turnajov FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.
Ako návštevník Regionálneho turnaja súťaže FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže Regionálny organizátor turnaja a Koordinátor súťaže FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách.
Regionálny organizátor a Koordinátor súťaže prehlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.
O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 ZZ o ochrane osobných údajov môžete zmeniť na  adresu fll@fll.sk . Všetky svoje práva (napr. Namietať spracúvanie osobných údajov) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na  adresu fll@fll.sk .