Bratislava

Dátum: 8. apríl 2022

Organizátor: SPŠ Elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Kontakt: Daniela HívešováDaniela.Hivesova @ spsehalova.sk

Súťažné stoly: hliníkové, 2362 x 1143 mm, výška steny 80 mm. 

Miesto konania turnaja: SPŠ Elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

 

Harmonogram turnaja: 

Od Do  
7:15 8:00 Príchod tímov
7:40 8:00 Brífing pre trénerov
8:05 8:15 Otvorenie turnaja
8:15 12:45

Základné hodnoty/Inovačný projekt/Robot Design

11:15 13:00 Obed
13:00 13:40 Robot Game - 1. kolo
13:45 14:25 Robot Game - 2. kolo
14:30 15:10 Robot Game - 3. kolo
15:30 15:45 Robot Game - semifinále
15:55 16:10 Robot Game - finále
16:10 16:40 Prezentácia 3 najlepších výskumných projektov
16:40 17:00 Vyhlásenie výsledkov

 

 Hlavní partneri:  ANASOFT APR, sro, Nadácia ESET

Partneri:  EDUXE Slovensko, sro, SWAN, as, ABB, sro,  Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku 

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

 

       

 

 

 

 

Vyhotovenie fotografií a videozáznamov počas FLL turnajov

Počas turnaja FIRST LEGO League budú pripravené foto a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.
Ako návštevník Regionálnej turnaja FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vaša účasť na týchto podujatiach môže byť Regionálny organizátor turnaja a Koordinátor súťaže FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo videozáznam zachytiť vašu podobu a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach. na sociálnych sieťach av iných médiách.
Regionálny organizátor a Koordinátor súťaže prehlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.
O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 ZZ o ochrane osobných údajov môžete zmeniť na  adresu fll@fll.sk . Všetky svoje práva (napr. Namietať spracúvanie osobných údajov) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na  adresu fll@fll.sk .