Sezóna 2020/21

 Téma sezóny: RePLAY SM

Témou tejto sezóny 2020-2021 je RePLAYSM. Vstupujeme do sveta športu, hry a kondície - hýbeme sa, spolupracujeme, súťažíme a oslavujeme.

Príležitosti na hru a aktívny pohyb nachádzame všade vôľu nás - v parkoch, na betónových ihriskách, v našich triedach a dokonca aj keď iba čakáme v rade. Ľudia sú ale stále menej a menej aktívni. Cvičenie pri hre je pre každého oveľa zábavnejšie. Keď sa chcete hrať, ste veľmi kreatívni - je to práve táto tvorivosť, ktorá nám môže pomôcť pri motivácii k väčšej aktivite a pohybu. Aké Aktivity  Moze vytvoriť  na nevyužitých miestach? Ako sa môžu hry a miesta, ktoré poznáme zmeniť tak, aby odrážali potreby ľudí, ktorí ich používajú, alebo vybavenie, ktoré používajú? Ako zabezpečíme, aby naše hry a aktivity boli zábavné a prístupné všetkým zúčastneným? 

V tejto sezóne budú účastníci FIRST LEGO League Challenge pripravuje svoju prirodzenú zvedavosť, predstavivosť a kritické myslenie, aby preskúmali, ako by mohli slúžiť nasledujúce ihriská. Pod vedením dospelých trénerov v tíme, budú študenti používať STEM zručnosti k práci na inovačnom projekte na riešenie skutočného problému. Popri tom bude ich úlohou postaviť a naprogramovať LEGO® robota, ktorá zabezpečí čo najviac bodov.

Kalendár

Rok 2020

 
apríl - november Zaregistrujte sa tímov (do 30.11.2020)
júl-august Dodanie Challenge setov
začiatok augusta FLL Kickoff - rozsiahle zverejnenie zadania
august-december   Súťažné tímy riešia úlohy, pripravujú sa na turnaje

Rok 2021

 
10. - 18. máj Regionálne turnaje
11. - 12. jún  Slovenské finále
august Svetové finále a festivaly

 

Pravidlá

Základné dokumenty popisujúce pravidlá a zadania misií pre Robot Game a požiadavky na inovačný projekt sú dostupné

pre registrované tímy od 4. augusta na profil tímu v našom  registračnom systéme .

Na tom istom mieste budú sprístupnené aj prípadné úpravy pravidiel a vysvetlenia k misiám.

 

Hodnotenie

V ročníku 2020/2021 budú použité nové hodnotiace hárky.

Anglická verzia hodnotiacich hárkov

 

Návody

Návody na skladanie modelov misií si môžete stiahnuť  tu .

 

 

Robotická hra 

Registrovať tímov bola otvorená do 30. novembra 2020

Zaregistrujte sa