Podmienky súťaže

 

Registrácia tímov je otvorená do 13. októbra 2017.

Registrácia

 

Prihlásiť sa môže tím, ktorý spĺňa tieto podmienky:

  • má 3 až 10 členov
  • súťažiaci musia byť vo veku 9 až 16 rokov (30. augusta 2017 musí mať každý člen tímu aspoň 9 a menej ako 17 rokov)
  • má 1 dospelého trénera
  • v súťažných robotoch využije iba štandardné komponenty z LEGO stavebníc (a riadiacu jednotku NXT, EV3, alebo RCX) - podrobnosti nájdete v pravidlách
  • programuje v štandardnom softvéri RoboLab, EV3, alebo NXT-G

Každý registrovaný tím musí rátať s finančnými výdavkami, spojenými so súťažou:

  • poplatok za Challenge set 2017 vo výške 129€
  • náklady na stavebnice LEGO Mindstorms, alebo LEGO Mindstorms NXT
  • náklady na jednodňovú cestu na súťaž pre celý tím
  • registračný poplatok vo výške 30 Eur (zvyšnú sumu vo výške 107€ hradí o.z. FLL Slovensko)