Jazyk použivaný na regionálnom turnaji

Otázka

Musí byť vyýskumný projekt prezentovaný v miestnom jazyku pre regionálny turnaj?

Odpoveď

Jazyk regionálneho turnaja je závislý od toho, kde sa turnaj koná, tj. na regionálnom turnaji na Slovensku to bude slovenčina. Dôvod pre toto je zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov turnaja. 

Toto sa týka všetkých vyhodnotení, prezentácií a interakcií s rozhodcami.