Diskvalifikácia tímu

Otázka

Môže byť tím na turnaju diskvalifikovaný?

Odpoveď

Ak sa tím na turnaji nespráva podľa Základných hodnôt FIRST LEGO League, tak môže byť diskvalifikovaný a nebudú mu priznané žiadne ocenenia. Toto sa týka aj Robot Game - bez ohľadu na to koľko bodov tím získal.

Dospelí nesmú žiadnym spôsobom zasahovať do rozhodovania poroty a rohodcov a ani navádzať členov tímu k takejto aktivite.