Sú na všetkých turnajoch rovnaké hracie stoly?

Otázka

Sú na všetkých turnajoch rovnaké hracie stoly?

Odpoveď

Nie, stoly na turnajoch nemusia byť úplne rovnaké.

Pri návrhu a programovaní robota berte do úvahy, že stoly nemusia byť rovnaké. Rozdiely sa môžu vyskytnúť vo veľkosti stola, kvalite stien a hracej plochy. Pre veľa turnajov nie je možné stôl pripraviť dostatočne vopred a môže sa stať, že hracia plocha bude zvlnená. Rovnako veľkosť a umiestnenie zvlnenia hracej plochy môže byť rôzne. 

TIP: Dve dôležité techniky na obmedzenie vplyvu rozdielov v osvetlení stola:

  1. nepoužívajte na riadenie/orientáciu niečo, čo sa môže šúchať o hraciu plochu
  2. svetelné senzory umiestnite tak, aby na ne nedopadlo svetlo z okolia 

Otázky ohľadom podmienok na jednotlivých turnajoch vám zodpovedajú priamo usporiadatelia týchto turnajov. Ich kontaktné údaje môžete nájsť aj na stránkach jednotlivých turnajov.