Roboti postavení s pomocou návodu

Otázka

Čo sa stane ak sa použije robot postavený s pomocou dostupného návodu?

Odpoveď

Tímy, ktoré použijú robota postaveného na základe bežného návodu nemôžu očakávať, že návrh robota bude uznaný ako ich vlastný a teda v časti Robot Design za to prídu o body.

Taktiež treba brať do úvahy, že bežne dotupné návrhy robotov sú zvyčajne určené na všeobecné použitie a nemusia reflektovať požiadavky aktuálnych misií.

A dôležité: Žiadne kopírovanie cudích robotov! To čo sa počíta v časti Robot Design sú iba vaše vlastné návrhy a programy.