Žiadny inovačný projekt, alebo nesprávna téma projektu

Otázka

Aké sú následky toho ak náš tím nepripraví inovačný projekt? A čo sa stane ak bude téma inovačného projektu nesprávna?

Odpoveď

FLL tím by sa mal zúčastniť všetkých častí turnaja. Ak tím nemá inovačný projekt, alebo sa nezúčastní inej časti turnaja, tak nebude v danej časti hodnotený a nemôže sa stať FLL Šampiónom. Všetky tímy by sa mali správať podľa Základných hodnôt FLL.

Bez inovačného projektu môže byť tím hodnotený za prezentáciu, ale nie za "výskum" ani za "inovatívne riešenie".