Povinnosť zverejnenia projektu

Otázka

Sme povinní zverejniť výsledky riešenia nášho projektu ešte pred jeho prezentáciou na turnaji?

Odpoveď

Áno, každý tím by mal pred turnajom zverejniť výsledky riešenia svojho projektu. Zverejnenie môže mať rôzne formy - prezentácia pred rodičmi, spolužiakmi, učiteľmi, prizvanými expertmi, napísaním článku na webovej stránke a pod. Počas prezentácie pred porotou by mal tím ukázať, ako boli výsledky riešenia projektu prezentované - napr. fotka alebo video z prezentácie pred rodičmi, screenshot webovej stránky a pod.