Musíme pre porotcov pripraviť nejaké iné dokumenty?

Otázka

Musíme pre porotcov pripraviť našu prezentáciu alebo nejaké iné dokumenty v písomnej podobe?

Odpoveď

Nie, pre porotcov nie je potrebné pripravovať žiadne dokumenty. Dôležitá je prezentácia a ako ju pred porotcami prevediete.