Mali by sme vymenovať naše zdroje?

Otázka

Mali by sme vymenovať naše zdroje? Musia byť zdroje súčasťou prezentácie, alebo stačí aby sme ich ukázali na konci prezentácie?

Odpoveď

Áno, zdroje je potrebné vymenovať. Dobrá prezentácia aspoň na svojom konci obsahuje zdroje, s ktorými tím počas riešenia projektu pracoval. Vítané je aj uvedenie použitých zdrojov na vhodnom mieste v priebehu vašej 5 minútovej prezentácie.