Dĺžka prezentácie inovačného projektu

Otázka

Koľko času máme na prezentáciu výsledkov riešenia novačného projektu?

Odpoveď

Na samotnú prezentáciu pred porotou (príprava prezentácie sa nezapočítava) máte 5 minút. Spôsob prezentácie je na vás - môžete zahrať scénku, použiť Powerpoint a pod. Hlavne sa snažte, aby bola prezentácie zaujímavá a živá. Na oživenie môžete použiť dodatočné technické vybavenie.