Čo má obsahovať prezentácia?

Otázka

Čo má obsahovať prezentácia inovačného projektu?

Odpoveď

Tím by mal ukázať, ako problém identifikoval, ako ho skúmal a ako navrhol jeho riešenie. Prezentovať iba výsledok nestačí.