Otázky a odpovede

Na týchto stránkach priebežne uverejňujeme otázky a odpovede k FLL.

Upozorňujeme však, že (na rozdiel od predošlých ročníkov) tieto stránky nemajú žiadnu autoritu vzhľadom na pravidlá aktuálnej sezóny.

Oficiálne aktualizácie a úpravy pravidiel nájdete na stránke s dôležitými informáciami.