Národné finále Slovenskej republiky v kategórii Challenge a festival kategórie Explore

Dátum: 28. máj 2022

Organizátor: FLL Slovensko o.z.

Kontakt: fll @ fll.sk

Súťažné stoly: hliníkové, 2362 x 1143 mm, výška steny 80 mm. 

Miesto konania turnaja: Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, Bratislava 

Registračný poplatok (kategória Challenge): 100 EUR

Predbežný harmonogram turnaja: 

Od Do  
7:40 8:55 Príchod tímov
8:30 8:50 Brífing pre trénerov
9:00 9:25 Otvorenie turnaja
9:30 14:15 Stretnutie tímov s porotcami (Hodnotenie IP, RD, CV)
10:00 11:40 Skúšobné kolo
11:00 13:00 Obed
12:15 14:55 Robot Game
15:25 15:40 Robot Game - semifinále
15:45 16:00 Robot Game - finále
16:05 16:25 3 najzaujímavejšie prezentácie výskumných projektov
16:30 17:00 Vyhlásenie výsledkov

Parkovanie:

 

Kvalifikované tímy:  

Kategória CHALLENGE
Názov tímuŠkola/Centrum/Klub
Borrsons ZUTOM s.r.o., Bratislava
D1 Team Súkromné gymnázium, Košice
GĽŠáci Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce, Michalovce
Green Screen Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín, Dolný Kubín
Hexadron Hexadron o.z., Bratislava
Hladné Perníšky Progresívna Škola o.z., Dubnica nad Váhom
i - LEGO Simona Viskupová Jiskrová - Simon´s creActive, Bratislava
Legoborci z Oravy ZŠ s MŠ Lokca, Lokca
Medzany Základná škola Medzany 182, Medzany
RoboGen ZŠ "TROJKA", Zvolen
Smart Cubes Simona Viskupová Jiskrová - Simon´s creActive, Bratislava
Star WATCH Simona Viskupová Jiskrová - Simon´s creActive, Bratislava
Tatranskí dravci Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš
TOMATO Team Simona Jiskrová - Simon´s creActive, Bratislava

  

Kategória EXPLORE
Názov tímuŠkola/Centrum/Klub
FELIX LEGO BOSS Súkromné centrum voľného času FELIX, Bratislava
C-enter ZH Centrum voľného času , Žiar nad Hronom
FELIX motorčeky Súkromné centrum voľného času FELIX, Bratislava
Talentum Junior Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány, Košice
FELIX LEGO LEGENDS Súkromné centrum voľného času FELIX, Bratislava
Ivanko Základná škola s materskou školou Ivanovce, Ivanovce

 

Hlavní partneri:  ANASOFT APR, sro, Nadácia ESET, Slovak Parcel Service

Partneri: Slovenská sporiteľňa, ABB, Vacuumlabs, Reco.net, EDUXE Slovensko, Bearning,  Nadácia Pontis, NÚCEM

Mediálni partneri: robime.it

 

Účasťou na vyššie uvedenom podujatí udeľujete usporiadateľovi, občianskemu združeniu FLL Slovensko o.z., IČO 45 784 736, so sídlom Mlynská dolina 3953/41, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, zápis v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo: VVS/1-900/90-45319, svoje privolenie na vyhotovenie fotografických snímok alebo videozáznamov a ich použitie na informačné a marketingové účely usporiadateľa v súlade s platnou legislatívou. Toto privolenie môžete kedykoľvek odvolať oznámením usporiadateľovi pred alebo počas konania podujatia. Usporiadateľ vyhlasuje, že získané fotografie a videozáznamy nepoužije na iné ako vyššie uvedené účely. Všetky ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke www.fll.sk.