O súťaži

FIRST LEGO League Challenge

 

FIRST LEGO League Challenge

FIRST® LEGO® League Challenge je jednou z troch divízií FIRST LEGO League a je medzinárodnou technologickou súťažou pre deti vo veku od 9 do 16 rokov. FIRST LEGO League vyzýva deti, aby mysleli ako vedci a technici. Počas každej sezóny tímy pracujú na inovačnom projekte, v ktorom je potrebné preskúmať a vyriešiť problém z praxe. Okrem toho sa deti učia budovať a programovať vlastného robota a potom vykonávať rôzne misie v súťaži robotov. Tímy prechádzajú oboma časťami pomocou ponúkaných učebných materiálov. 

Každý rok, FIRST LEGO League Challenge má inú výzvu. Témou tejto sezóny 2021/2022 je CARGO CONNECTSM.

V čom sa súťaží? (video)

Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

  • Robot Design
  • Robot Game
  • Prezentácia výskumného projektu
  • Základné hodnoty

 Robot Design (video)

Roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným softvérom, aby súťaž mala jednotnú úroveň technických možností a výsledky tímov boli porovnateľné. Hodnotí sa kvalita konštrukčného návrhu a programu robota.

 

Robot Game

Tímy si prinesú naprogramované roboty, ktoré súťažia na ihrisku FLL. Roboty plnia na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré zbierajú body. Hodnotí sa úspešný výkon robotov na hracej ploche.

 

Výskumný projekt (video)

Tímy na ihrisku prezentujú aj výsledky výskumného projektu, na ktorom pracujú počas dlhšieho obdobia pred súťažou. Výskumná úloha je každý rok iná, podľa témy FLL, vyhlásenej na príslušný rok. Úlohou tímov je najskôr určiť problém, ktorý chcú vo svojom okolí preskúmať a vyriešiť. Po zvolení vlastnej výskumnej témy ju súťažiaci podrobne preskúmajú a navrhnú riešenie, ktoré prekonzultujú s expertmi, spracujú do výslednej podoby a odprezentujú porote rozhodcov na turnaji.

 

Základné hodnoty (video)

Základné hodnoty FLL sa posudzujú počas zápasov Robot Game a počas prezentácií inovačného projektu a Robot Design. Základnými hodnotami by sa mal riadiť každý člen tímu a neustále sa podľa nich správať. Tím využíva tímovú prácu a objavovanie, aby sa zoznámil s tohtoročnou výzvou. Pri návrhu robota a riešení projektu bude inovatívny. Bude podporovať inklúziu a ukáže svoj vplyv a dopad svojich riešení. A samozrejme, bude sa dobre zabávať pri všetkom čo robí! Tímový charakter súťaže FLL je veľmi dôležitý a súťažiaci dosiahnu dobrý výsledok iba vtedy, ak sú tímovými hráčmi, ktorí efektívne komunikujú, spolupracujú, zdieľajú svoje nápady, zručnosti a schopnosti, vedia sa chopiť tímových rolí, rozdeliť si prácu a dobre si rozumejú. Je to výzva pre vás!