Čo je FLL

FLL na Slovensku

Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League je na Slovensku organizovaná od roku 2008.

Začalo sa jedným turnajom v Bratislave, postupne sa pridávali turnaje v ďalších mestách, narastali počty registrovaných tímov.

Prehľadný vývoj nájdete v tabuľke:

O súťaži

FIRST® LEGO® League (FLL) je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie.

Hlavné ciele:

  • nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie
  • vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu
  • povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh

Základom FLL je robotická súťaž počas ktorej deti riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali v čase od výpísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november-január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným,  spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použítím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín.

V celej strednej Európe súťaž zastrešuje občianske združenie Hands on Technology. Súťažiaci na Slovensku si môžu vybrať regionálny turnaj zo 7 miest - Banská Bystrica, Bratislava, Bratislava-Petržalka, Košice, Poprad, Žiar nad Hronom a  Žilina. 

Čo je to FLL? (video)

 

V čom sa súťaží?

Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

  • Robot Design
  • Robot Game
  • Prezentácia výskumného projektu
  • Tímová práca

 

Robot Design (video)

Roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným softvérom, aby súťaž mala jednotnú úroveň technických možností a výsledky tímov boli porovnateľné. Hodnotí sa kvalita konštrukčného návrhu a programu robota.

Robot Game

Tímy si prinesú naprogramované roboty, ktoré súťažia na ihrisku FLL. Roboty plnia na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré zbierajú body. Hodnotí sa úspešný výkon robotov na hracej ploche.

Výskumný projekt (video)

Tímy na ihrisku prezentujú aj výsledky výskumného projektu, na ktorom pracujú počas dlhšieho obdobia pred súťažou. Výskumná úloha je každý rok iná, podľa témy FLL, vyhlásenej na príslušný rok. Úlohou tímov je najskôr určiť problém, ktorý chcú vo svojom okolí preskúmať a vyriešiť. Po zvolení vlastnej výskumnej témy ju súťažiaci podrobne preskúmajú a navrhnú riešenie, ktoré prekonzultujú s expertmi, spracujú do výslednej podoby a odprezentujú porote rozhodcov na turnaji.

Tímová práca (video)

Súťažiace tímy získajú na turnaji body aj za to, ako dobre v príprave na turnaj spolupracovali ako jeden tím. Tímový charakter súťaže FLL je veľmi dôležitý a súťažiaci dosiahnu dobrý výsledok iba vtedy, ak sú tímovými hráčmi, ktorí efektívne komunikujú, spolupracujú, zdieľajú svoje nápady, zručnosti a schopnosti, vedia sa chopiť tímových rolí, rozdeliť si prácu a dobre si rozumejú. Je to výzva pre vás!