Sezóna 2021/22

Téma sezóny: CARGO CONNECT SM

FIRST LEGO League Explore CARGO CONNECT

Témou tejto sezóny 2021/2022 je CARGO CONNECTSM

Doprava nás posúva vpred - ovplyvňuje ekonomiku, premosťuje kultúry a robí nás všetkých navzájom prepojenými.

V sezóne CARGO CONNECT SM účastníci využijú svoju prirodzenú zvedavosť, predstavivosť a schopnosti kritického myslenia na objavovanie sveta dopravy. Ako sa náklad prepravuje, triedi a dostáva na miesto určenia?

Ako sa objavujú nové výzvy, ktoré narúšajú naše globálne dopravné systémy a rastie potreba inovatívnych a udržateľnejších riešení, dnešní študenti sa stávajú hnacou silou pre objavy zajtrajška. 

Programová výzva tejto sezóny bude inšpirovať mladých ľudí k vytváraniu nových zaujímavých riešení prostredníctvom robotiky. 

Pod vedením dospelých trénerov v tíme, budú študenti používať STEM zručnosti k práci na inovačnom projekte na riešenie skutočného problému. Popri tom bude ich úlohou postaviť a naprogramovať LEGO® robota, ktorá zabezpečí čo najviac bodov.

Máme silu ísť vpred a vymyslieť nové cesty, ktorými sa bude uberať budúcnosť dopravy. 

Cargo Connect video upútavka.

Cargo Connect intro video.

Explore set video.

V tejto sezóne budú tímy skúmať a tvoriť nové a zábavné spôsoby pre ľudí, ako byť aktívnejší a spolupracovať, ďalej budú vytvárať tímový model a tímový plagát, a napokon sa podelia o to, čo sa naučili. Základné hodnoty FIRST® sú základom a podstatou pre fungovanie vášho tímu. Pomôžu vášmu tímu na ich spoločnej ceste. Váš tím je zároveň súčasťou globálnej komunity FIRST® LEGO® League s viac ako 67 000 tímami vo viac ako 110 rôznych krajinách sveta!

Registrácia tímov je otvorená od 30. decembra 2021.

Registrácia 

Kalendár

Rok 2021

 
september -  december Registrácia tímov (do 30.12.2021)
september - december Dodanie Challenge setov
začiatok augusta FLL Kickoff - celosvetové zverejnenie zadania
august-december   Súťažné tímy riešia úlohy, pripravujú sa na turnaje

Rok 2022

 
apríl - máj Expo 

 


Pravidlá

Základné dokumenty popisujúce pravidlá a zadania misií pre Robot Game a požiadavky na inovačný projekt sú dostupné pre registrované tímy od 4. septembra na profile tímu v našom registračnom systéme. Materiály sú v AJ, slovenské preklady doplníme v prievehu októbra.

Na tom istom mieste budú sprístupňované aj prípadné úpravy pravidiel a vysvetlenia k misiám.

 


Hodnotenie

V ročníku 2021/2022 budú použité nové hodnotiace hárky.

 


Návody

Návody na skladanie modelov misií si môžete stiahnuť tu.