O súťaži

FIRST LEGO League Explore

 FIRST LEGO League Explore

FIRST® LEGO® League Explore je nekonkurenčnou udalosťou pre deti od 6 do 9 rokov, ktorej cieľom je prostredníctvom lego kociek, ktoré deti tak milujú, hravým spôsobom objavovať zábavu vo vede a technike Pri Explore je každý víťazom!

Deti v 4 – 6 členných skupinách pod vedením svojho trénera riešia najrôznejšie misie, založené na reálnych vedeckých otázkach, ktoré následne prezentujú prostredníctvom tzv. Show Me Poster-a a simulujú skúmaný problém do lego motorizovaného modelu.

O súťaži

FIRST® LEGO® League (FLL) je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie.

Hlavné ciele:

  • nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie,
  • vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu,
  • povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh.

FLL Explore možno rozdeliť na 3 hlavné časti:

  • Preskúmať - čo a ako konkrétne sa naučili v priebehu sezóny,
  • Vytvoriť a otestovať - ako naprogramovali robota v programe „Lego Education WeDo 2.0“, ako testovali a aký bol celkový priebeh prípravy (vylepšenie, úpravy, zmeny),
  • Zdieľať - čo chcú zdieľať o svojom tíme s ostatnými na udalosti Expo

Základné hodnoty

 

Objavovanie

 Objavujeme nové schopnosti a nápady.

Inovácia

 Pri riešení problémov sme tvoriví a vytrvalí.

Dopad

 Čo sa naučíme používame na zlepšenie nášho sveta.

Inklúzia

 Rešpektujeme ostatných a vítame rozdielnosť.

Tím

 Sme silnejší keď pracujeme spolu.

Zábava

 Tešíme sa a oslavujeme to čo robíme!