Všeobecné

Dôležitá informácia: EV3 na počítačoch s operačným systémom macOS

2.9.2019

Otázka: Dôležitá informácia: EV3 na počítačoch s operačným systémom macOS

Odpoveď:
Aktuálna verzia softvéru EV3 Lab nie je kompatibilná s novou verziou macOS Catalina. Z tohto dôvodu bude v novembri 2019 uvedená úplne nová aplikácia EV3 LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Classroom. EV3 Classroom vychádza z aplikácie pre SPIKE™ a ponúkne programovací jazyk založený na jazyku Scratch. Sme presvedčení, že nový jazyk vám umožní naplno využiť potenciál EV3 v rámci programu FIRST® LEGO® League. EV3 Classroom bude vydaná najprv iba v angličtine, no na jar 2020 pribudne ďalších 15 jazykov. 
Ak však chcete aj naďalej využívať EV3 Lab a nechcete prísť o možnosť používať vaše existujúce programy, odporúčame vám (až do ukončenia sezóny v júli 2020) neinštalovať update operačného systému macOS Catalina. 
Ak už máte novú verziu operačného systému nainštalovanú, kontaktujte technickú podporu na stránkach education.LEGO.com/en-us/support .


Technický zápisník na regionálnom turnaji?

2.8.2019

Otázka: Musím si na regionálny turnaj priniesť svoj Technický zápisník?

Odpoveď:
Mať na regionálnom turnaji Technický zápisník nie je povinné. Môže sa však hodiť najmä v situácii, ak budete chcieť porotcom ukázať, ako ste pracovali.

Takže: Technický zápisník si na regionálny turnaj priniesť môžete, no nemusíte.


Použitie stavebnice SPIKE Prime

2.8.2019

Otázka: Je v sezóne 2019/20 dovolené používať robota zo stavebnice SPIKE Prime?

Odpoveď:
Nie. V sezóne 2019/20 "CITY SHAPER" nie je použitie SPIKE Prime zatiaľ dovolené.


Naozaj je potrebné čítať Otázky a odpovede (FAQ)?

18.7.2019

Otázka: Naozaj je potrebné čítať Otázky a odpovede (FAQ)? 

Odpoveď:
Áno, priebežné sledovanie FAQ je veľmi dôležité. Zmeny a úpravy pravidiel môžu byť zverejnené kedykoľvek počas sezóny (až do dátumu vášho regionálneho turnaja).


Diskvalifikácia tímu

12.6.2019

Otázka: Môže byť tím na turnaju diskvalifikovaný?

Odpoveď: 
Ak tím sa tím na turnaji nespráva podľa Základných hodnôt FIRST LEGO League, tak môže byť diskvalifikovaný a nebudú mu prizanané žiadne ocenenia. Toto sa týka aj Robot Game - bez ohľadu na to koľko bodov tím získal.

Dospelí nesmú žiadnym spôsobom zasahovať do rozhodovania poroty a rohodcov a ani navádzať členov tímu k takejto aktivite.


Variácie stolov pre turnaje FLL

12.6.2019

Otázka: Sú turnajové stoly FLL rovnaké na všetkých turnajoch?

Odpoveď: 
Nie, stoly na turnajoch nemusia byť úplne rovnaké.

Pri návrhu a programovaní robota berte do úvahy, že stoly nemusia byť rovnaké. Rozdiely sa môžu vyskytnúť vo veľkosti stola, kvalite stien a hracej plochy. Pre veľa turnajov nie je možné stôl pripraviť dostatočne vopred a môže sa stať, že hracia plocha bude zvlnená. Rovnako veľkosť a umiestnenie zvlnenia hracej plochy môže byť rôzne. 

TIP: Dve dôležité techniky na obmedzenie vplyvu rozdielov v osvetlení stola:
1) nepoužívajte na riadenie/orientáciu niečo, čo sa môže šúchať o hraciu plochu
2) svetelné senzory umiestnite tak, aby na ne nedopadlo svetlo z okolia 

Otázky ohľadom podmienok na jednotlivých turnajoch vám zodpovedajú priamo usporiadatelia týchto turnajov. Ich kontaktné údaje môžete nájsť aj tu:https://www.first-lego-league.org/en/season/tournaments.html 


Hodnotiaci softvér

11.6.2019

Otázka: Čo máme očakávať od použitia hodnotiaceho softvéru?

Odpoveď: 
Všimnite si, že hodnotiaci softvér je dostupný iba v angličtine. Aby ste mohli sledovať hodnotenie rozhodcov na tabletoch a rozumeli mu, je vhodné zoznámiť sa s anglickými názvami a pojmami používanými v Robot game. 

Na úvodné zoznámenie sa s pojmami môžete použiť napríklad tento hodnotiaci hárok. Používajú sa v ňom rovnaké pojmy ako v hodnotiacom softvéri. Ako vyzerá hodnotiaci softvér si môžete pozrieť tu.


FLL ocenenia

29.11.2018

Ocenenie na FLL turnaji môže získať iba taký tím, ktorý sa zúčastní na všetkých 4 častiach súťaže (Výskumný projekt, Robot Design, Robot Game a Tímová práca). Taktiež aj postup do ďalšieho kola súťaže je možný IBA ak tím splnil túto podmienku.


Chýbajúce súčiastky

10.8.2018

Otázka: Čo máme urobiť ak nám chýbajú v Challenge sete súčiastky?

Odpoveď:
Chýbajúce súčiastky môžete zadarmo objednať na stránke LEGO: https://www.lego.com/cs-cz/service/replacementparts/order  

Pre účely objednania náhradnej súčiasky budete potrebovať číslo setu - toto nájdete v ľavom hornom rohu nálepky nachádzajúcej sa na sáčiku z vášho Challenge setu.


Kvalifikácia v Robot Game

29.11.2017

Otázka: Ktorý tím sa v regionálnom kole v Robot Game kvalifikuje, ak po 3 kolách majú dva tímy rovnaký počet bodov v najlepšej hre?

Odpoveď:
Ak majú dva tímy rovnaký počet bodov v ich najlepšej hre Robot Game, tak sa porovná druhá najlepšia hra a ak aj tam majú rovnaký počet, tak tretia najlepšia hra.
Ak budú mať tímy rovnaké počty bodov vo všetkých troch hrách, tak musia hrať ešte jednu hru - play-off.


Jazyk použivaný na regionálnom turnaji

5.10.2017

Otázka:Musí byť vyýskumný projekt prezentovaný v miestnom jazyku pre regionálny turnaj?

Odpoveď:
Jazyk regionálneho turnaja je závislý od toho, kde sa turnaj koná, tj. na regionálnom turnaji v Nemecku to bude nemčina a na regionálnom turnaji na Slovensku to bude slovenčina. Dôvod pre toto je zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov turnaja. 
Toto sa týka všetkých vyhodnotení, prezentácií a interakcií s rozhodcami.


Roboti postavení s pomocou návodu

11.08.2017

Otázka: Čo sa stane ak sa použije robot postavený s pomocou dostupného návodu?

Odpoveď:
Tímy, ktoré použijú robota postaveného na základe bežného návodu nemôžu očakávať, že návrh robota bude uznaný ako ich vlastný a teda v časti Robot Design za to prídu o body.

Taktiež treba brať do úvahy, že bežne dotupné návrhy robotov sú zvyčajne určené na všeobecné použitie a nemusia reflektovať požiadavky aktuálnych misií.

A dôležité: Žiadne kopírovanie cudích robotov! To čo sa počíta v časti Robot Design sú iba vaše vlastné návrhy a programy.


Maximálne skóre

10.11.2016

Otázka: Aké je najvyššie možné skóre, ktoré sa dá dosiahnuť pri hre Robot Game?

Odpoveď:
Najvyššie dosiahnuteľné skóre sa nevypočítava a nezverejňuje aby sa sme nikoho neodradili od zapojenia sa do turnaja.


Mladší tréner

10.11.2016

Otázka: Je možné aby mal mladší tréner iba 17 rokov?

Odpoveď:
Tím môže mať niekoľko pomocných trénerov a/alebo mentorov, ale môže mať iba jedného oficiálneho FLL trénera, ktorý tím registruje, je s nami v kontakte a je zodpovedný za tím počas turnaja. Neexistujú žiadne špeciálne požiadavky/obmedzenia na pomocných trénerov.


Hodnotiace hárky

10.11.2016
Otázka: Kde môžeme nájsť hodnotiace hárky?

Odpoveď:
Hodnotiace hárky sa nachádzajú na stránke http://www.first-lego-league.org/en/fll/bewertung.html. Kliknutím na príslušnú kategóriu sa dostanete k linku na hodnotiaci hárok vybranej kategórie.


Variácie stolov pre turnaje FLL

10.11.2016

Otázka: Sú turnajové stoly FLL rovnaké na všetkých turnajoch?

Opoveď:
Nie, stoly na turnajoch nemusia byť úplne rovnaké. 

Pri návrhu a programovaní robota berte do úvahy, že stoly nemusia byť rovnaké. Rozdiely sa môžu vyskytnúť vo veľkosti stola, kvalite stien a hracej plochy. Pre veľa turnajov nie je možné stôl pripraviť dostatočne vopred a môže sa stať, že hracia plocha bude zvlnená. Rovnako veľkosť a umiestnenie zvlnenia hracej plochy môže byť rôzne. 

TIP: Dve dôležité techniky na obmedzenie vplyvu rozdielov v osvetlení stola:
1) nepoužívajte na riadenie/orientáciu niečo, čo sa môže šúchať o hraciu plochu
2) svetelné senzory umiestnite tak, aby na ne nedopadlo svetlo z okolia 

Otázky ohľadom podmienok na jednotlivých turnajoch vám zodpovedajú priamo usporiadatelia týchto turnajov. Ich kontaktné údaje môžete nájsť aj tu https://www.first-lego-league.org/en/fll/tournaments.html (SK: regionálni organizátori)