Pravidlá Robot Game

Návrat robota

22.11.2019

OtázkaNávrat robota

OdpoveďBez straty disku presnosti je činnosť robota možné prerušiť iba ak sa robot nachádza úplne v domácej oblasti. (Ak sa robot vráti do štartovacej oblasti a tu ho prerušíte, stratíte jeden disk presnosti!)

 

Oprava znenia pravidla 28

22.11.2019

OtázkaOprava pravidla 28

OdpoveďV slovenskej verzii textu pravidla 28 NEMÁ byť v riadku ➔ Nie úplne v štartovacej oblasti: uvedený text "Náklad si vezme rozhodca". Správne úplné znenie pravidlá 28 je teda nasledovné: PRERUŠENIE S NÁKLADOM – Ak robot nesie pri prerušení náklad: Kde robot náklad získal? ➔ Úplne v štartovacej oblasti: Náklad si môžete nechať. ➔ Nie úplne v štartovacej oblasti: Kde sa náklad nachádzal pri prerušení? ➔ Úplne v domácej zóne: Náklad si môžete nechať. ➔ Nie úplne v domácej zóne: Náklad si vezme rozhodca. 

 

Dovolené použitie štartovacích pomocok (štartovacie rampy, vodiace prípravky a pod.)

22.11.2019

Otázka: Dovolené použitie štartovacích pomocok (štartovacie rampy, vodiace prípravky a pod.)

OdpoveďPozorným štúdiom pravidiel zistíte tieto dva základné fakty o použití štartovacích pomôcok na zarovnanie/navedenie robota: - V momente štartu nie je dovolené dotýkať sa akýchkoľvek pomôcok. - Robot sa pri štarte môže dotýkať pomôcky IBA ak sa táto pomôcka nachádza úplne v štartovacej oblasti. To znamená, že štartovacie pomôcky je možné použiť dvomi spôsobmi: - Pre akúkoľvek pomôcku: Zarovnajte robota podľa pomôcky, potom pomôcku presuňte úplne do domácej zóny a následne vykonajte štart. (Tento spôsob je odporúčaný, ak vašu pomôcku používate iba na úvodné nasmerovanie, či umiestnenie robota) . - IBA pre pomôcky, ktoré sa úplne zmestia do štartovacej oblasti a aj v nej zostanú: Zarovnajte robota podľa pomôcky, potom pomôcku pustite (nedotýkajte sa jej) a následne môžete vykonať štart, pričom pomôcky sa nedotýkate až do ďalšieho prerušenia robota. (Tento spôsob je odporúčaný, ak vašu pomôcku používate okrem úvodného nasmerovanie a umiestnenia robota aj na jeho navádzanie po štarte). 

Domáca zóna, strategické a adaptívne uloženie vecí

24.9.2019

Otázka: Domáca zóna, strategické a adaptívne uloženie vecí

Odpoveď:
Veci, ktoré sa úplne nachádzajú v domácej zóne je (na základe nepriameho povolenia podľa pravidla 22 a tohto usmernenia) možné kedykoľvek po ukončení kontroly odkladať, presúvať alebo s nimi inak ľubovoľne manipulovať.
Ak robot počas hry interaguje s čímkoľvek, čo sa v pokoji nachádza v domácej zóne, nie je to považované za prerušenie. Inak povedané: medzi štartom a nasledujúcim prerušením môže robot ľubovoľne vchádzať a vychádzať z domácej zóny a interagovať v nej s akýmikoľvek vecami, aj s takými, ktoré ste tam strategicky umiestnili.
Ak sa robot vracia do domácej zóny a vy máte pocit, že mu v tom bude brániť nejaká vec v domácej oblasti, môžete túto vec odsunúť. Odsúvaná vec sa však musela predtým úplne nachádzať v domácej oblasti a musí v nej zostať po celú dobu manipulácie s ňou.
Upozornenie: Štartovacia oblasť nie je súčasťou domácej zóny. Medzi štartom a ďalším prerušením nie je dovolené manipulovať s čímkoľvek v štartovacej oblasti (okrem odobratia strateného nákladu, tak ako to umožňuje FAQ z 20.8.).


Nesený vs. nesený iba (niečím)

17.9.2019

Otázka: Nesený vs. nesený iba (niečím)

Odpoveď:
Tieto dve situácie sa posudzujú rôzne. Pri čítaní textu o Robot game majte na pamäti nasledujúci príklad:

Voda je nesená šálkou, pretože 100 % jej hmotnosti spočíva v šálke. 
Voda je nesená knihou, pretože 100 % jej hmotnosti spočíva na knihe. 
Preto platí, že voda NIE JE nesená iba šálkou alebo iba knihou.

 


Krabice a iné úložné priestory

17.9.2019

Otázka: Krabice a iné úložné priestory

Odpoveď:
Svoje príslušenstvo si k stolu môžete priniesť ľubovoľným spôsobom, napríklad v krabici či na podnose. Po príchode k stolu vyložte všetko príslušenstvo do jednej z kontrolných oblastí a krabicu odložte na miesto, ktoré určí rozhodca. Po ukončení kontroly môžete vaše príslušenstvo skladovať v domácej zóne, tak ako to určuje pravidlo 19.


Strategické prerušenie

20.8.2019

Otázka: Strategické prerušenie

Odpoveď:
Ak strategicky načasovaným prerušením (vaše oči vykonali funkciu senzora alebo časovača) ovplyvníte bodovanie misie a táto situácia je pre rozhodcu zrejmá, nebudú vám za túto misiu pridelené body.


Čo sa stane, ak robota kvôli zlému štartu prerušíme skôr ako opustil štartovaciu oblasť?

20.8.2019

Otázka: Čo sa stane, ak robota kvôli zlému štartu prerušíme skôr ako opustil štartovaciu oblasť?

Odpoveď:
Ak robota po štarte prerušíte ešte predtým, ako prekročil hranice štartovacej oblasti, musíte vykonať nový štart, nebude vám však odobratý disk presnosti. Toto je výnimka z pravidla 27.


Môžeme počas kontroly pred štartom pridržať naše príslušenstvo rukou tak, aby nevypadlo z kontrolnej oblasti?

20.8.2019

Otázka: Môžeme počas kontroly pred štartom pridržať naše príslušenstvo rukou tak, aby nevypadlo z kontrolnej oblasti?

Odpoveď:
Áno, na pridržanie/udržanie príslušenstva v kontrolnej oblasti môžete použiť ruky.


Je dovolené vziať do domácej oblasti veci (napríklad pomôcky na zarovnanie), ktoré ostali v štartovacej oblasti po štarte?

20.8.2019 (11.10.2019 aktualizácia)

Otázka: Je dovolené vziať do domácej oblasti veci (napríklad pomôcky na zarovnanie), ktoré ostali v štartovacej oblasti po štarte?

Odpoveď:
Stratený náklad, ktorý sa čiastočne alebo úplne nachádza v štartovacej oblasti si môžete vziať späť do domácej zóny. Ak však táto akcia zjavne/priamo spôsobí zisk bodov, tieto body sa nebudú počítať.
Táto výnimka z pravidiel 22 a 29 ale neplatí, ak stratený náklad presahuje až za biely štvrťkruh s logami smerom do hracej plochy.

Prosíme, dajte si pri použití štartovacích rámp alebo iných pomôcok na zarovnanie pozor na to, že všetko, čo sa nezmestí do štartovacej oblasti z nej musí byť odstránené ešte pred štartom. So všetkým, čo sa do štartovacej oblasti zmestilo a ostalo tam po štarte môžete manipulovať až pri ďalšej príprave robota na štart.


Pamäťová SD karta a zmena firmvéru

6.8.2019

Otázka: Je v sezóne „CITY SHAPER“ dovolené používať SD kartu pre EV3? (5.8.)  

Dodatok (6.8.): Je dovolené nahrať na EV3 iný firmvér, ktorý nám umožní používať iné programovacie prostredia?

Odpoveď: 
Áno, použitie pamäťovej SD karty vo vašom EV3 je dovolené. (5.8.) 

Dodatok (6.8.): Áno, je to dovolené.


Použitie LEGO DUPLO

2.8.2019

Otázka: Je možné použiť pri stavbe robota stavebnicu LEGO® DUPLO®?

Odpoveď: 
Áno, použitie LEGO® DUPLO® ako príslušenstva je na FLL povolené. Všimnite si prosím stranu “Navrhnite, naprogramujte a postavte vášho robota” vo vašom Technickom zápisníku.


Pneumatické súčiastky

2.8.2019

Otázka: Sú pneumatické súčiastky povolené?

Odpoveď: 
Áno – všimnite si prosím stranu “Navrhnite, naprogramujte a postavte vášho robota” vo vašom Technickom zápisníku.


Dostupnosť pravidiel

25.07.2017

Otázka: Aké sú pravidlá FLL a kde sa dajú nájsť?

Odpoveď:
Výzva na daný ročník FLL sa spoločne s pravidlami zverejňuje každoročne na začiatku augusta. Viď kalendár pre daný ročník.

Ak chcete byť úspešní v hre FLL Robot Game, tak je veľmi dôležité, aby ste pozorne naštudovali všetky dostupné dokumenty: Pravidlá, zadania misií, prípravu hracej plochy (tieto sú súčasťou jedného dokumentu) a samozrejme Otázky a odpovede. Tímy, ktoré čítajú všetko, majú menej otázok, menej práce, menej prekvapení na turnajoch, získavajú viac bodov a majú viac zábavy.