Inovačný projekt

“Vo vašom okolí”

2.8.2019

Otázka: “Vo vašom okolí”

Odpoveď: 
V rámci popisu inovačného projektu je v Technickom zápisníku uvedené toto:
  • Nájsť problém s budovou alebo verejným priestorom vo vašom meste či obci.
  • Navrhnúť jeho riešenie.
  • Zdieľať vaše riešenie s inými ľuďmi a následne ho vylepšiť. 

V popise stretnutí 6 a 7 je uvedené nasledovné:
Nájdite vo vašom okolí problematickú budovu alebo verejný priestor. 

V rámci tejto sezóny sa môžete sami rozhodnúť, ako budete definovať pojem “vo vašom okolí” tak, aby to pre vás bolo vyhovujúce. To znamená, že sa môžete zaoberať problémom vo vašej obci, meste, krajine, či dokonca v iných častiach sveta. Vami riešený problém teda nemusí byť vo vašom meste či obci.


Povinnosť zverejnenia

30.7.2019

Otázka: Sme povinní zverejniť výsledky riešenia nášho projektu ešte pred jeho prezentáciou na turnaji?

Odpoveď: 
Áno, každý tím by mal pred turnajom zverejniť výsledky riešenia svojho projektu. Zverejnenie môže mať rôzne formy - prezentácia pred rodičmi, spolužiakmi, učiteľmi, prizvanými expertmi, napísaním článku na webovej stránke a pod. Počas prezentácie pred porotou by mal tím ukázať, ako boli výsledky riešenia projektu prezentované - napr. fotka alebo video z prezentácie pred rodičmi, screenshot webovej stránky a pod.


Analýza problému a prezentovanie výsledkov 

30.7.2019

Otázka: Čo má obsahovať prezentácia?

Odpoveď: 
Tím by mal ukázať, ako problém identifikoval, ako ho skúmal a ako navrhol jeho riešenie. Prezentovať iba výsledok nestačí.


Zdroje

30.7.2019

Otázka: Mali by sme vymenovať naše zdroje? Musia byť zdroje súčasťou prezentácie, alebo stačí aby sme ich ukázali na konci prezentácie?

Odpoveď: 
Áno, zdroje je potrebné vymenovať. Dobrá prezentácia aspoň na svojom konci obsahuje zdroje, s ktorými tím počas riešenia projektu pracoval. Vítané je aj uvedenie použitých zdrojov na vhodnom mieste v priebehu vašej 5 minútovej prezentácie.


Materiály pre porotcov

30.7.2019

Otázka: Musíme pre porotcov pripraviť našu prezentáciu alebo nejaké iné dokumenty v písomnej podobe?

Odpoveď: 
Nie, pre porotcov nie je potrebné pripravovať žiadne dokumenty. Dôležitá je prezentácia a ako ju pred porotcami prevediete.


Technický prístup v inovačnom projekte

30.7.2019

Otázka: Musí výskumný projekt obsahovať technický prístup?

Odpoveď: 
Nie, výskumný projekt nemusí obsahovať žiaden technický prístup.


Dĺžka prezentácie výskumného projektu

30.7.2019

Otázka: Koľko času máme na prezentáciu výsledkov riešenia výskumného projektu?

Odpoveď: 
Na samotnú prezentáciu pred porotou (príprava prezentácie sa nezapočítava) máte 5 minút. Spôsob prezentácie je na vás - môžete zahrať scénku, použiť Powerpoint a pod. Hlavne sa snažte, aby bola prezentácie zaujímavá a živá. Na oživenie môžete použiť dodatočné technické vybavenie.


Žiadny výskumný projekt, alebo nesprávna téma projektu

12.6.2019

Otázka: Aké sú následky toho ak náš tím nepripraví výskumný projekt? A čo sa stane ak bude téma výskumného projektu nesprávna?

Odpoveď: 
FLL tím by sa mal zúčastniť všetkých častí turnaja. Ak tím nemá výskumný projekt, alebo sa nezúčastní inej časti turnaja, tak nebude v danej časti hodnotený a nemôže sa stať FLL Šampiónom. Všetky tímy by sa mali správať podľa Základných hodnôt FLL.

Bez výskumného projektu môže byť tím hodnotený za prezentáciu, ale nie za "výskum" ani za "inovatívne riešenie".