Hracia plocha a misie

 

Misia 2

10.12.2019

Otázka: Misia 2: doslovná interpretácia

OdpoveďFormulácia "Samostatná a nesená inou modrou obytnou jednotkou" znamená " ... jednou inou modrou obytnou jednotkou".

Misia 13

10.12.2019

Otázka: Misia 13: doslovná interpretácia

OdpoveďFormulácia: "Vylepšenie (...) je samostatné a nesené iba vežou." znamená, že pre každé vylepšenie platí, že musí byť nesené iba jednou vežou.

Misia 11

 

27.11.2019

 

OtázkaMisia 11: Upozornenie na príslušenstvo

 

OdpoveďDajte pozor na to, aby sa na konci zápasu vaša stavba z misie 11 nedotýkala žiadnej veže v misii 12:

  • M12 určuje, že na získanie bodov za VÝŠKU veží, musia byť veže samostatne stojace.
  • Pravidlo 33 definuje "samostatný" ako "nedotýkajúci sa žiadneho príslušenstva".
  • Pravidlo 2 jasne určuje, že vaša stavba z misie 11 je považovaná za príslušenstvo.

Misia 1

24.11.2019

Otázka: Misia 1: Môže robot zaťažiť a vztýčiť vlajku z boku skôr, než príde na most? A potom až na konci sa postaví na most.

Odpoveď: Pravidlo 35 určuje, že body sa prideľujú iba na základe finálneho stavu ihriska na konci zápasu (nesleduje sa spôsob plnenia misií počas hry). Na konci hry teda musí byť viditeľné, že robot svojou činnosťou, napr. pôsobením svojej hmotnosti, zatlačením pohyblivým (s robotom spojeným) ramenom a pod., vztýčil vlajku. Ak by robot vztýčil vlajku iba tým, že na ňu umiestnil akúkoľvek vec, na konci hry to nie je možné identifikovať ako činnosť robota a nemôžu byť pridelené body. Formulácia "vztýčenie musí nastať iba na základe činnosti robota" uvedená v slovenskom znení pravidiel, nie je najvhodnejšia a môže zvádzať k nesprávnemu výkladu hodnotenia tejto misie. Publikujeme preto vhodnejšie znenie popisu misie 1: Misia 1 Most (boduje sa všetko, čo platí) ➔ Most nesie váhu robota: 20 ➔ Jedna alebo viac vlajok je viditeľne vztýčených. Je jedno ako vysoko, no vlajky sú vztýčené iba robotom: 15 za každú vlajku

Rozmery stola - čierny pás pred mostom

22.11.2019

Otázka:Rozmery stola - čierny pás pred mostom 

Odpoveď: Vzhľadom na rôzne rozmery súťažných stolov sa môže stať, že medzi nájazdovou hranou mosta a čiernym pásom na hracej ploche bude medzera (tesne pred nájazdom na most). Táto prípadná medzera bude prelepená čiernou lepiacou páskou, čierný pás na hracej ploche bude teda "predĺžený" až k nájazdu na most. Ak chcete zistiť, či sa s touto situáciou stretnete na vašom regionálnom turnaji a/alebo chcete vedieť nové rozmery čierneho pásu pred mostom, kontaktujte organizátorov regionálneho kola (LINK).

Misie 12 a 13: Príklady hodnotenia: veža čiastočne/úplne v kruhu

23.10.2019

Otázka: Misie 12 a 13: Príklady hodnotenia: veža čiastočne/úplne v kruhu

Odpoveď:

 

   Čiastočne v kruhu.                     Čiastočne v kruhu.                    Čiastočne v kruhu.                     Čiastočne v kruhu.
   Bodový zisk: 10 bodov               Bodový zisk: 10 bodov              Bodový zisk: 10 bodov               Bodový zisk: 10 bodov

   Čiastočne v kruhu                                      Úplne v kruhu.                                         Úplne v kruhu
   (výhoda pri pochybnostiach).                     Bodový zisk: 20 bodov                            (výhoda pri pochybnostiach).
   Bodový zisk: 10 bodov                               (vrátane rovnakej farby kruhu a veže)    Bodový zisk: 20 bodov
                                                                                                                                      (vrátane rovnakej farby kruhu a veže)


Misia 12: Príklady hodnotenia: premostené veže a kruh

23.10.2019

Otázka: Misia 12: Príklady hodnotenia: premostené veže a kruh

Odpoveď:

 

  Dve veže.                                 Jedna veža.                                            Dve veže.                                Jedna veža.
  Bodový zisk: 10 bodov             Bodový zisk: 25 bodov                           Bodový zisk: 5 bodov              Bodový zisk: 20 bodov     
  (nepremostené)                       (premostená)                                          (nepremostené)                       (premostená)


Misia 12: Príklady hodnotenia: premostené veže

23.10.2019

Otázka: Príklady hodnotenia: premostené veže

Odpoveď:

 

   Dve veže.                                   Jedna veža.                                 Dve veže.                                 Jedna veža.
   Bodový zisk: 10 bodov               Bodový zisk: 10 bodov                Bodový zisk: 15 bodov             Bodový zisk: 10 bodov
                                                                                                          (veže nie sú premostené)         (veža je premostená)  


Misia 12: Obytné jednotky, všeobecné

23.10.2019

Otázka: Obytné jednotky, všeobecné

Odpoveď:

     Toto je 1 obytná jednotka, nie 4.                              Toto sa boduje ako veža.                        Obytná jednotka navrchu sa 
     Bodový zisk: 10 bodov                                             Bodový zisk: 5 bodov                             nepočíta. Bodový zisk: 5 bodov


Misia 1: Prekážky na moste nie sú povolené

17.9.2019

Otázka: Misia 1: Prekážky na moste nie sú povolené

Odpoveď:
Jedinou možnosťou, ako môže robot X zabrániť robotovi Y získať v tejto misii body za vlajky je byť rýchlejší alebo silnejší. Na základe prvej vety pravidla 30 a textu popisu tejto misie sú zrážky robotov v rámci plnenia tejto misie vyslovene dovolené. Všetky ostatné akcie robotov počas hry sa ale riadia druhou vetou pravidla 30.


Misia 11: Rozmery stavby

20.8.2019

Otázka: Misia 11: Rozmery stavby

Odpoveď:
Hociktorý rozmer vašej stavby pre misu 11 musí byť aspoň taký veľký ako lego dielik so štyrmi výstupkami. 

Dodatok 1 - Otázka: Musia byť všetky rozmery väčšie ako lego dielik so štyrmi výstupkami, alebo stačí ak to bude platiť iba pre jeden rozmer?
Odpoveď 1: Stačí jeden rozmer väčší ako lego dielik so štyrmi výstupkami. 

Dodatok 2 – Otázka: Považuje sa vlastná stavba z misie 11 za "model misie" (pravidlo 5) alebo za "príslušenstvo" (pravidlo 2)?
Odpoveď 2: Keďže ste ju k stolu priniesli vy, je stavba považovaná za príslušenstvo.


Umiestnenie hracej plochy

16.8.2019

Otázka: Umiestnenie hracej plochy na stole

Odpoveď:
Pri umiestňovaní hracej plochy na stôl ju opatrne posuňte na doraz k južnej a východnej stene stola. Pri korektnej veľkosti stola a správnom umiestnení hracej plochy má domáca zóna rozmer približne 1143 mm × 342 mm.
Hraciu plochu môžete na stole proti pohybu zabezpečiť úzkym pásikom čiernej lepiacej pásky, ktorou prilepíte západnú stranu hracej plochy. Na hracej ploche sa však môže lepiaca páska dotýkať iba jej čierneho okraja.

14.08.19 Oprava preklepu: Domáca zóna má rozmery približne 1143 x 342 mm, nie 1143 x 393 mm ako bolo uvedené v predchádzajúcej verzii.

16.08.19 Doplnenie: Farba domácej zóny nie je predpísaná.


Návrat do domácej zóny

2.8.2019

Otázka: Musí sa robot do domácej zóny vrátiť po splnení každej misie?

Odpoveď: 
Nie, robot sa do domácej zóny môže vracať vtedy, keď vám to vyhovuje. Nemusí sa tam vracať po splnení každej misie. Robot môže v rámci jedného výjazdu plniť viaceré misie, čo vám ušetrí čas.


Umiestnenie hracej plochy

2.8.2019

Otázka: Umiestnenie hracej plochy na stole

Odpoveď: 
Pri umiestňovaní hracej plochy na stôl ju opatrne posuňte na doraz k južnej a východnej stene stola. Pri korektnej veľkosti stola a správnom umiestnení hracej plochy má domáca zóna rozmer približne 1143 mm × 393 mm. 

Hraciu plochu môžete na stole proti pohybu zabezpečiť úzkym pásikom čiernej lepiacej pásky, ktorou prilepíte západnú stranu hracej plochy. Na hracej ploche sa však môže lepiaca páska dotýkať iba jej čierneho okraja.


Misia 11: Veľkosť stavby

2.8.2019

Otázka: Misia 11: Veľkosť stavby

Odpoveď: 
Hociktorý rozmer vašej stavby pre misu 11 musí byť aspoň taký veľký ako lego dielik so štyrmi výstupkami.


Misia 8: Výťah – Nastavenie

2.8.2019

Otázka: Misia 8: Výťah – Nastavenie

Odpoveď: 
Správne nastavenie modelu výťahu je zobrazené na obrázku – modrá kabína je HORE.


Misia 5: Vetvy

2.8.2019

Otázka: Misia 5: Ktoré vetvy na strome sú považované za “veľké“ a ktoré sú považované za “malé“?

Odpoveď: 
“Veľké” vetvy sa nachádzajú v dolnej časti stromu. Na fotografii je tam umiestnená béžová obytná jednotka.
“Malé” vetvy sa nachádzajú v hornej časti stromu. Na fotografii je tam umiestnená modrá obytná jednotka


Misia 3: Prieskumný dron – Tvar a umiestneni

2.8.2019

Otázka: Misia 3: Prieskumný dron – Tvar a umiestnenie

Odpoveď: 
Správny tvar a umiestnenie drona sú zobrazené na obrázku. Slučka drona má byť umiestnená nad značkami na hracej ploche. Možno budete musieť váš dron mierne upraviť tak, ako je to zobrazené na obrázku:

     

Správny tvar a poloha modelu.                Ak je to potrebné, otočte tento diel o 90 stupňov.


Zverejnenie misií

12.6.2019

Otázka: Kedy budú zverejnené misie pre ročník 2019/2020?

Odpoveď: 
Misie a pravidlá budú zverejnené 1. augusta 2019.