Semifinále Slovensko-Česko 2019/20

Termín: 8.2.2020


Miesto: Žilina, Žilinská univezita v Žiline, budova AC

             Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
             
Registračný poplatok: 100€ / tím

Tímy, ktoré splnia podmienky na postup na Semifinále, budú kontaktované z asociácie Hands on Technology (HoT), ktorá zároveň rieši aj registrácie tímov.

Komunikačným jazykom na turnaji je angličtina (prezentácia inovačného projektu a robot design).

 

Harmonogram dňa

Výsledky

 8.00    9.00 Začiatok registrácie 
 9.00 -  9.30 Otvárací ceremoniál
 9.45 - 12.25 Dopoludňajšie kategórie (Robot Design, Tímová práca, Prezentácie inovačných projektov)

12.40

-

15.05

Robot Game (1.-3. kolo)
15.40 - 16.15 Robot Game (semifinálové a finálové jazdy)
16.30 - 17.00  Vyhodnotenie turnaja

 

 

Hlavní partneri: ANASOFT APR, SCHIN & MAJDÚCH, Nadácia EPH, Nadácia ESET

Partneri: EDUXE Slovensko, s.r.o., Resco.net, Vacuumlabsm, Bearning,  Žilinská univerzita v Žiline, M2M solutions

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

 

Na turnaji budú použité hliníkové stoly s rozmermi 2362 x 1143 mm, výška stien 80 mm, hrúbka stien 40 mm.

 

 

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas FLL turnajov

Počas turnaja FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie. 
Ako návštevník Semifinálového turnaja súťaže FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže organizátor turnaja súťaže FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách. 
Organizátor súťaže prehlasuje, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebude neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb. 
O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.