Registrácia

Registrácia  tímov na súťaž FLL 2018/19 je otvorená do 30. septembra 2018. Postup registrácie:

 • Tréner sa zaregistruje (TU) na stránkach www.fll.sk, pritom zaregistruje svoj tím. 
  Uvedením svojich osobných údajov nám tréner dáva súhlas na ich použitie pre účely fakturácie a registračného procesu.
  Údaje o deťoch nie je potrebné uvádzať. 
 • V prípade, že je z jednej organizácie registrovaných viac tímov, nemusia sa zúčastniť rovnakého regionálneho turnaja.
 • Tréner/organizácia obdrží zálohovú faktúru za účasť na FLL 2018/19 v sume 266 EUR (150 EUR Challenge set, 116 EUR registračný poplatok) ktorú zaplatí. Po úhrade bude vystavený daňový doklad.
  Zálohová faktúra/finálna faktúra bude vystavená na základe fakturačných údajov zadaných do registračného systému.
 • Ihrisko a súťažné modely FLL 2018/19 (tzv. FLL Challenge Set) zasielame trénerovi registrovaného tímu s uhradeným poplatkom od polovice septembra. Ihrisko bude poslané na adresu uvedenú v korešpondenčných údajoch v registračnom systéme.
 • Súťažná úloha a všetky potrebné materiály budú zverejnené po otvorení ročníka FLL 2018/19 koncom augusta na týchto stránkach.
 • Presné zloženie tímov stačí zadať v priebehu októbra.

 

Zaregistrujte sa

 

Podmienky

Zaregistrovať sa môžete, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

 • váš tím bude mať 2 až 10 členov,
 • váš vek je od 9 do 16 rokov, (1. januára 2019 musí mať každý člen tímu aspoň 9 a menej ako 17 rokov), každý člen môže súťažiť iba v jednom tíme (pri nesplnení podmienky bude tím diskvalifikovaný)
 • máte dospelého trénera, ktorý sa o vás postará počas súťažného dňa,
 • v súťažných robotoch využijete iba štandardné komponenty z LEGO stavebníc (a riadiacu jednotku NXT, EV3, alebo RCX), podrobnosti nájdete v pravidlách,
 • programujete v štandardnom softvéri RoboLab, EV3, alebo NXT-G,
 • súhlasíte s podmienkami pre odhlasovanie tímov.