Regionálni organizátori

V tomto roku sa koná 7 regionálnych turnajov. 
Pod každým mestom nájdete kontakt na organizátora, termín a miesto turnaja, a tiež aj rozmery stolov.

Regionálne turnaje organizujú v roku 2018/19 nasledovní regionálni organizátori:

 

Banská Bystrica

Klub AMAVET 937 pri Spojenej škole, Kremnička

Kontaktná osoba: Vladimír Kováčik

Podrobné informácie

 

Žilina

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity

Kontaktná osoba:  doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.

Podrobné informácie

 

Bratislava Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Paneurópska vysoká škola

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Podrobné informácie

 

PopradTatranská akadémia

Súkromná stredná odborná škola Poprad

Kontaktná osoba: Ing. Vladislav Mitický

Podrobné informácie

 

KošicePF UPJŠ

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kontaktná osoba: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

Podrobné informácie

 

Bratislava - PetržalkaFakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Paneurópska vysoká škola

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Podrobné informácie

 

Žiar nad Hronom

CVČ Žiar nad Hronom

Centrum voľného času v Žiari nad Hronom

Kontaktná osoba: Mgr. Helena Gáfriková

Podrobné informácie