Otázky a odpovede

Na tejto stránke budeme postupne uverejňovať otázky a odpovede  k zadaniam tohtoročných úloh FLL. Je to priamy preklad anglickej verzie, ktorú uverejňuje Hands on Technology na svojich stránkach
FLL 2018/19 - Questions & Answers
Túto stránku sledujte priebežne, pretože má vyššiu prioritu ako pravidlá, ktoré boli publikované na začiatku augusta. Môžete tu nájsť užitočné rady a vysvetlenia jednotlivých bodov v pravidlách, preto je dôležité, aby ste o tejto stránke mali prehľad.
Pre úplnosť je vhodné prečítať si "Otázky a odpovede" aj zo starších ročníkov (TU


VŠEOBECNÉ

FLL ocenenia
29.11.2018
Ocenenie na FLL turnaji môže získať iba taký tím, ktorý sa zúčastní na všetkých 4 častiach súťaže (Výskumný projekt, Robot Design, Robot Game a Tímová práca). Taktiež aj postup do ďalšieho kola súťaže je možný IBA ak tím splnil túto podmienku.

Chýbajúce súčiastky
10.8.2018
Otázka: Čo máme urobiť ak nám chýbajú v Challenge sete súčiastky?
Odpoveď:
Chýbajúce súčiastky môžete zadarmo objednať na stránke LEGO: https://www.lego.com/cs-cz/service/replacementparts/order  

Pre účely objednania náhradnej súčiasky budete potrebovať číslo setu - toto nájdete v ľavom hornom rohu nálepky nachádzajúcej sa na sáčiku z vášho Challenge setu.


VÝSKUMNÝ PROJEKT

Doplnenie projektu INTO ORBIT
29.8.2018
V predchádzajúcich sezónach výskumný projekt väčšinou vyžadoval, aby tím navrhol "inovatívne riešenie, ktoré bude hodnotné pre spoločnosť". Pre sezónu INTO ORBIT je problém celkom jedinečný - musíte "identifikovať fyzický alebo sociálny problém týkajúci sa ľudí vystavených dlhodobému pobytu vo vesmíre, v Slnečnej sústave, a navrhnúť riešenie". Aby sme sa vyhli pochybnostiam, tak sme z požiadaviek odstránili frázu "hodnota pre spoločnosť" .
Iba aby bolo jasné, že sa máte sústrediť na hľadanie riešenia, ktoré pomôže ľuďom, ktorých sa ten problém týka. A ak to pomôže aj ľuďom na Zemi, tak to bude úplne skvelé! Nič menej to nie je požiadavka.
Taktiež nezabudnite získať názor na vaše riešenie od ľudí z odboru. Je úplne v poriadku ak sa vám nepodarí získať názor profesionálov pracujúcich vo výskume vesmíru. Stačí aby ste ho odprezentovali ktorémukoľvek profesionálovi, s ktorým ste na projekte pracovali.


PRAVIDLÁ

R11 - Manipulácia s modelmi misií
28.11.2018
Otázka: Je povolené uchytiť model v držiaku robota pred re/štartom robota na základni? Robot neskôr držiak samostatne otvorí a umiestni model na hracej ploche. Keď je model uchytený v držiaku, tak ho nie je možné samostatne zodvihnúť bez toho aby sa pohlo čokoľvek iné.
Odpoveď:
Áno, zaistenie/uchytenie robota nie je spojenie s robotom (D04), pretože sa model musí neskôr oddeliť od robota.


HRACIA PLOCHA A MISIE

M04 - Prechod cez kráter: Čo sa počíta do skóre?
Pri posudzovaní prechodu cez kráter musí vozidlo prejsť celé cez kráter z východu na západ. (A samozrejme, brána musí byť na konci hry podľa pravidiel položená dole/zhodená.)
Tieto otázky a odpovede sú oficiálnou úpravou misie M04 a upravujú počítanie skóre po prekročení krátera.

M04 - Prechod cez kráter: vysvetlenie (POZOR! Táto odpoveď nahrádza odpoveď z 15.8.2018 M04 - Prechod cez kráter: vysvetlenie)
28.11.2018
"Vozidlo" je čokoľvek (napr. kocka, guľa) čo prejde krátery z východu na západ za účelom získania bodov. Vozidlo je jediná vec, ktorá musí prejsť. Žiadne iné prílušenstvo, ktoré vozidlu pomáha v prejdení (napr. ho prehodí alebo prenesie) nemusí prejsť.

Príklady:
Ak je "vozidlo" loptička, ktorú robot prehodí cez kráter požadovaným spôsobom, tak iba loptička musí prejsť. Robot nemusí prejsť nakoľko loptička nie je časťou robota.
Ak by loptičku robot transportoval cez kráter a následne ju položil, tak iba loptička musí prejsť. Robot nemusí prejsť nakoľko loptička nie je časťou robota (viď pravidlo D10).
Ak by loptička bola zabudovaná do robota a neskôr odstránená rukou, tak celý robot musí prejsť. Loptička je takto posudzovaná ako súčasť robota (viď pravidlo D04).
Či je brána zhodená sa posudzuje na konci hry. Kedy ju robot zhodí je úplne jedno. Môže to byť pred alebo po prechode kráterom. Pre túto misiu tímy aj rozhodcovia musia jasne chápať rozdiel medzi tým, čo robot transportuje a tým, čo je súčasťou robota (pravidlá D10 a D04).

Tímy: snažte sa úplne pochopiť tieto pravidlá, inak môže byť vaša stratégia riskantná.
Rozhodcovia: snažte sa úplne pochopiť tieto pravidlá, inak budete nútení príliš často používať pravidlo GP3. 

M02 – Block Solar Panel 
5.11.2018
Otázka: Je povolené blokovať solárne panely použitím nejakého príslušenstva? 
Odpoveď: 
Áno, blokovanie solárnych panelov príslušenstvom je povolené. 

Doplnenie M03 a M05 
28.8.2018 
Vzorky z prieskumného vrtu môžu byť použité na získanie bodov v misiách M03 a M05 aj keď oska modelu prieskumného vrtu nie je úplne prázdna. To znamená, že ďalšie možné skóre týkajúce sa vzoriek je: 8, 10, 12, 18 a 20.

M02 – Pole solárnych panelov
28.8.2018
Otázka: Je povolené hýbať oboma panelmi?
Odpoveď:
Áno, je to povolené. M02 zahŕňa manipuláciu s dvoma modelmi. Oba tímy môžu priniesť oba solárne panely na požadovanú pozíciuí

Zmeny v M14 – Meteority
17.8.2018
Inštrukcie na stavbu zachytávača meteoritov sú správne. Môžete ignorovať drobné rozdiely v obrázkoch v dokumente popisujúcom jednotlivé misie.

M04 – Prechod cez kráter: vysvetlenie (pozri 28.11.2018)
15.8.2018
V M04 je pre hodnotenie dôležitý text v časti Hodnotenie. Text v časti Misia slúži iba na opis úlohy.
Všetky dôležité časti, ktoré sú pri pohľade zhora nad kráterom musia prekročiť model kráteru pomedzi veže. Toto sa musi udiať v smere od východu na západ a cez plne zhodenú bránu.
Ak je vozidlo transporované cez kráter iným vozidlom, tak aj toto vozidlo musí úplne prejsť cez kráter podľa požiadaviek popísaných v časti Hodnotenie. Tlačenie sa nepovažuje za pevné spojenie.

M15 – Prichytenie prístávacieho modulu
15.8.2018
V tomto videu môžete vidieť ako sa má pristávací modul správne prichytiť na držiak pri príprave modelu.

M03 – výstupky na kocke 2x4
10.8.2018
Otázka: Pri príprave misie M03 - musia výstupky na tehličke 2x4 smerovať hore?
Odpoveď:
Nie, nie je nevyhnutné aby výstupky na tehličke 2x4, ktorá sa dáva do 3D tlačiarne smerovali hore. Môžu smerovať aj dole.

M06 - možné skóre
2.8.2018
Otázka: Je možné skóre pre misiou M06 v pravidlách neúplné?
Odpoveď:
Áno. Možné skóre pre misiu M06 sú: 0, 14, 16, 30, 32, 46.

Zverejnenie úloh
30.5.2018
Otázka: Kedy a ako budú zverejnené misie na výzvu INTO ORBITSM?
Odpoveď:
Misie sa zverejňujú každý rok v auguste. Pre ročník 2018/2019 s výzvou INTO ORBIT budú zverejnené online 1. augusta 2018.