Žilina

Dátum: 1. december 2017

OrganizátorFakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

Kontakt: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., norbert.adamko@fri.uniza.sk 

Harmonogram dňa
Výsledky

Miesto konania turnaja: Žilina, Fakulta riadenia a informatiky – Blok C

 

Hlavní partneri: ANASOFT APR, s.r.o., Profesia, spol. s r. o., Nadácia ESET, SAP Slovensko s.r.o.

Partneri: EDUXE Slovensko, s.r.o., Localization Guru, s.r.o., FRI, M2M Solutions, IKT klaster Z@icT, Danfoss, ZSK, Continental

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

                  

              

 

Súťažné stoly:

Od sezóny 2013/2014 sa na regionálnom turnaji v Žiline používajú tri kovové stoly.