Bratislava

Dátum: 9. december 2017

Organizátor: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Kontakt: Mgr. Pavel Petrovič, PhD., 0915 772 685, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk

Miesto konania turnaja: Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, Bratislava

Harmonogram dňa
Výsledky

 

Hlavní partneri: ANASOFT APR, s.r.o., Profesia, spol. s r. o., Nadácia ESET, SAP Slovensko s.r.o.

Partneri: EDUXE Slovensko, s.r.o., Localization Guru, s.r.o.

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

 

Bratislava má nové stoly rozmermi 2362 x 1143 mm, výška stien 80 mm.