Otázky a odpovede

Na tejto stránke budeme postupne uverejňovať otázky a odpovede  k zadaniam tohtoročných úloh FLL. Je to priamy preklad anglickej verzie, ktorú uverejňuje Hands on Technology na svojich stránkach
FLL 2017/18 - Questions & Answers
Túto stránku sledujte priebežne, pretože má vyššiu prioritu ako pravidlá, ktoré boli publikované na konci augusta. Môžete tu nájsť užitočné rady a vysvetlenia jednotlivých bodov v pravidlách, preto je dôležité, aby ste o tejto stránke mali prehľad.


VŠEOBECNÉ

Kvalifikácia v Robot Game
29.11.2017
Otázka: Ktorý tím sa v regionálnom kole v Robot Game kvalifikuje, ak po 3 kolách majú dva tímy rovnaký počet bodov v najlepšej hre?
Odpoveď:
Ak majú dva tímy rovnaký počet bodov v ich najlepšej hre Robot Game, tak sa porovná druhá najlepšia hra a ak aj tam majú rovnaký počet, tak tretia najlepšia hra.
Ak budú mať tímy rovnaké počty bodov vo všetkých troch hrách, tak musia hrať ešte jednu hru - play-off.

Jazyk použivaný na regionálnom turnaji
5.10.2017
Otázka: Musí byť vyýskumný projekt prezentovaný v miestnom jazyku pre regionálny turnaj?
Odpoveď:
Jazyk regionálneho turnaja je závislý od toho, kde sa turnaj koná, tj. na regionálnom turnaji v Nemecku to bude nemčina a na regionálnom turnaji na Slovensku to bude slovenčina. Dôvod pre toto je zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov turnaja.
Toto sa týka všetkých vyhodnotení, prezentácií a interakcií s rozhodcami.

Veľké zmeny v ročníku 2017/18
30.08.2017 - 15:22 h
Otázka: Sú v ročníku 2017/2018 nejaké veľké zmeny oproti predchádzajúcemu ročníku?
Odpoveď:
Áno, nájdete ich v dokumente 'FLL_2017_18_Robot_Game_Rules_Setup_Missions (SK).pdf' v odseku 1.6. (tu)

Roboti postavení s pomocou návodu
11.08.2017 - 13:22 h
Otázka: Čo sa stane ak sa použije robot postavený s pomocou dostupného návodu?
Odpoveď:
Tímy, ktoré použijú robota postaveného na základe bežného návodu nemôžu očakávať, že návrh robota bude uznaný ako ich vlastný a teda v časti Robot Design za to prídu o body.

Taktiež treba brať do úvahy, že bežne dotupné návrhy robotov sú zvyčajne určené na všeobecné použitie a nemusia reflektovať požiadavky aktuálnych misií.

A dôležité: Žiadne kopírovanie cudích robotov! To čo sa počíta v časti Robot Design sú iba vaše vlastné návrhy a programy.

Vypnutie robota
13.02.2017 - 10:55 h
Otázka: Môže tím vypnúť robota pred koncom hry?
Odpoveď:
Ak sa tím rozhodne vypnúť robota pred koncom hry Robot Game, tak sa to považuje za použitie pravidla R14 - Prerušenie a teda ak robot nebol celkom na základni, tak tím bude penalizovaný.

Hodnotiaci softvér
11.08.2017 - 12:11 h
Otázka: Čo sa myslí pod pojmom "Hodnotiaci softvér"?
Odpoveď:
Aby ste získali predstavu ako funguje hodnotiaci hárok, kliknite sem

Maximálne skóre
10.11.2016 - 16:10 h
Otázka: Aké je najvyššie možné skóre, ktoré sa dá dosiahnuť pri hre Robot Game?
Odpoveď:
Najvyššie dosiahnuteľné skóre sa nevypočítava a nezverejňuje aby sa sme nikoho neodradili od zapojenia sa do turnaja.

Mladší tréner
10.11.2016 - 16:11 h
Otázka: Je možné aby mal mladší tréner iba 17 rokov?
Odpoveď:
Tím môže mať niekoľko pomocných trénerov a/alebo mentorov, ale môže mať iba jedného oficiálneho FLL trénera, ktorý tím registruje, je s nami v kontakte a je zodpovedný za tím počas turnaja. Neexistujú žiadne špeciálne požiadavky/obmedzenia na pomocných trénerov.

Hodnotiace hárky
10.11.2016 - 16:11 h
Otázka: Kde môžeme nájsť hodnotiace hárky?
Odpoveď:
Hodnotiace hárky sa nachádzajú na stránke http://www.first-lego-league.org/en/fll/bewertung.html. Kliknutím na príslušnú kategóriu sa dostanete k linku na hodnotiaci hárok vybranej kategórie.

Chýbajúce súčiastky
01.09.2017 - 13:31 h
Otázka: Čo máme urobiť ak nám chýbajú v Challenge sete súčiastky?
Odpoveď:
Chýbajúce súčiastky môžete zadarmo objednať na stránke LEGO: https://www.lego.com/cs-cz/service/replacementparts/order

Pre účely objednania náhradnej súčiasky budete potrebovať číslo setu - toto nájdete v ľavom hornom rohu nálepky nachádzajúcej sa na balíčku z vášho Challenge setu.

Variácie stolov pre turnaje FLL
10.11.2016 - 16:12 h
Otázka: Sú turnajové stoly FLL rovnaké na všetkých turnajoch?
Opoveď:
Nie, stoly na turnajoch nemusia byť úplne rovnaké. 

Pri návrhu a programovaní robota berte do úvahy, že stoly nemusia byť rovnaké. Rozdiely sa môžu vyskytnúť vo veľkosti stola, kvalite stien a hracej plochy. Pre veľa turnajov nie je možné stôl pripraviť dostatočne vopred a môže sa stať, že hracia plocha bude zvlnená. Rovnako veľkosť a umiestnenie zvlnenia hracej plochy môže byť rôzne. 

TIP: Dve dôležité techniky na obmedzenie vplyvu rozdielov v osvetlení stola:
1) nepoužívajte na riadenie/orientáciu niečo, čo sa môže šúchať o hraciu plochu
2) svetelné senzory umiestnite tak, aby na ne nedopadlo svetlo z okolia 

Otázky ohľadom podmienok na jednotlivých turnajoch vám zodpovedajú priamo usporiadatelia týchto turnajov. Ich kontaktné údaje môžete nájsť aj tu https://www.first-lego-league.org/en/fll/tournaments.html (SK: regionálni organizátori)

VÝSKUMNÝ PROJEKT

Stúpanie hladiny morí
30.08.2017 - 15:18 h
Otázka: Môže byť stúpanie hladiny morí témou nášho výskumného projektu?
Odpoveď:
Problém so stúpajúcou morskou hladinou sa týka veľkého množstva komunít. Na to, aby táto téma bola akceptovaná pre výskumný projekt, by váš tím musel ukázať jej spojitosť s ľudským používaním vody. Prosím, uvedomte si, že sa zameriavame na použitie vody ľuďmi.

Zúženie pohľadu
30.08.2017 - 15:18 h
Otázka: Môže sa náš tím zamerať iba na jednu fázu cyklu využitia vody ľuďmi?
Odpoveď:
Aj keď definícia cyklu využitia vody ľuďmi zahŕňa štyri fázy ("získavania, presun, použitie a likvidácia odpadovej vody"), váš tím nemusí skúmať všetky fázy. Môžete sa sústrediť na jednu alebo viac fáz.

Sladká vs. slaná voda
30.08.2017 - 15:18 h
Otázka: Patrí slaná voda do oblasti problémov pre ročník HYDRO DYNAMICSSM?
Odpoveď:
Témy tohto ročníka nie sú obmedzené na skúmanie sladkej vody. Tímy môžu skúmať použitie sladkej, poloslanej alebo slanej vody. Ničmenej, problém, ktorý si váš tím vyberie, by mal byť súčasťou cyklu použitia vody ľuďmi ("získanie, presun, použitie a likvidácia odpadovej vody"). Takže akýkoľvek typ si vyberiete, tak musíte byť schopní jasne vysvetliť, ako je použitý ľuďmi.

Žiadny výskumný projekt, alebo nesprávna témaprojektu
10.11.2016 - 16:13 h
Otázka: Aké sú následky toho, ak náš tím nepripravý výskumný projekt? A čo sa stane ak bude téma výskumného projektu nesprávna?
Odpoveď:
FLL tím by sa mal zúčastniť všetkých častí turnaja. Ak tím nemá výskumný projekt, alebo sa nezúčastní inej časti turnaja, tak nebude v danej časti hodnotený a nemôže sa stať FLL Šampiónom. Všetky tímy by sa mali správať podľa základných princípov FLL.

Téma
10.11.2016 - 16:14 h
Otázka: Môžeme si vybrať akúkoľvek tému?
Odpoveď:
Nie, témy sú obmedzené na tie, ktoré sú uvedené v zadaní výskumného projektu.

Materiály pre porotcov
10.11.2016 - 16:14 h
Otázka: Musíme pre porotcov pripraviť našu prezentáciu alebo nejaké iné dokumenty v písomnej podobe?
Odpoveď:
Nie, pre rozhodcov nie je potrebné pripravovať žiadne dokumenty. Dôležitá je prezentácia a ako ju pred porotcami prevediete.

Analýza projektu a prezentácia výsledkov
14.11.2016 - 13:35 h
Otázka: Čo má obsahovať prezentácia?
Odpoveď:
Tím by mal ukázať, ako problém identifikoval, ako ho skúmal a ako prišiel k výsledku, ktorý prezentuje. Prezentovať iba výsledok nestačí.

Dĺžka prezentácie výskumného projektu
10.11.2016 - 16:15 h
Otázka: Koľko času máme na prezentáciu výskumného projektu?
Odpoveď:
Na samotnú prezentáciu pre porotou (príprava prezentácie sa nezapočítava) máte 5 minút. Spôsb prezentácie je na vás - môžete zahrať scénku, použiť powerpoint a pod. Hlavne sa snažte, aby bola prezentácie zaujímavá a živá. Na oživenie môžete použiť dodatočné technické vybavenie.

Technický prístup vo výskumnom projekte
10.11.2016 - 16:23 h
Otázka: Musí výskumný projekt obsahovať technický prístup?
Odpoveď:
Nie, výskumný projekt nemusí obsahovať žiaden technický prístup.

Zdroje
10.11.2016 - 16:27 h
Otázka: Mali by sme vymenovať naše zdroje? Musia byť zdroje súčasťou prezentácie, alebo stačí aby sme ich ukázali na konci prezentácie?
Odpoveď:
Áno, zdroje je treba vymenovať. Dobrá prezentácia aspoň na jej konci vymenuje zdroje, s ktorými tím počas prípravy projektu pracoval. Vymenovanie zdrojov by malo byť súčasťou uvedených 5 minút.

Povinnosť publikácie
10.11.2016 - 16:27 h
Otázka: Sme povinní publikovať naše výsledky pred turnajom?
Odpoveď:
Áno, každý tím by mal pred turnajom zverejniť výsledky svojho výskumu. Toto môže prebehnúť ako prezentácia pred rodiči, spolužiakmi, učiteľmi, prizvanými expertami, napísaním článku na webovej stránke a pod. Počas prezentácie pred porotou by mal tím ukázať, ako boli výsledky prezentované - napr. fotka z prezentácie pred rodičmi, screenshot webovej stránky a pod. 


PRAVIDLÁ

Použitie interpretéra
4.1.2018
Otázka: Je povolené použiť vlastný interpretér?
Odpoveď:
Áno, ak bol interpretér naprogramovaný v jednom z povolených prostredí a slúži na interpretovanie dát uložených na SD karte.

Dávanie vecí do priestoru základne
5.12.2017
Otázka: Je možné do priestoru základne dávať veci aj po štarte robota?
Odpoveď:
Nie - ak po štarte (alebo opätovnom štarte) robot pohne alebo použije veci, ktoré tam pribudli po jeho štarte, tak je to považované za ovplyvňovanie v zmysle pravidla R14.

V zmysle pravidla R13 musí byť v priestore základne všetko, čo má robot použiť alebo tým má pohnúť, už pri štarte/reštarte robota. 

Pneumatické súčiastky
1.12.2017
Otázka: Sú pneumatické súčiastky povolené?
Odpoveď:
Áno - ak sa splnia podmienky pravidiel R01 a R06 v pravidlách pre Robot Game.

Použitie LEGO® DUPLO®
14.11.2017
Otázka: Je možné použiť pri stavbe robota stavebnicu LEGO® DUPLO®?
Odpoveď:
Áno, je to možné. Viď definícia D03 a pravidlo R01.

R11: Odpojenie slučky zo žltého potrubia
12.09.2017 - 16:25 h
Otázka: Je povolené odpojiť slučku z pokazeného, žltého potrubia (M01) a použiť ju niekde inde?
Odpoveď:
Nie, podľa R11 platí: "Súťažiaci nesmú modely misií rozoberať, ani dočasne."

R14: Manipulácia s modelom misie po prerušení
04.09.2017 - 15:02 h
Otázka: Doplnenie k pravidlu R14
Odpoveď:
Ak prerušíte robota pri transporte modelu misie, ktorý robot získal na základni pri ostatnom štarte, tak si takýto model môžete ponechať.

V tomto prípade si môžete zobrať späť na základňu robota aj model. 

Výška základne
01.09.2017 - 10:45 h
Otázka: Je obmedzenie výšky základne platné pre každý štart?
Odpoveď:
Áno, obmedzenie výšky platí pri každom štarte.

Pre ročník 2017/2018 platí zmena v pravidle R13: "Robot a všetko, čím má pohnúť alebo použiť súťažiaci poukladajú do priestoru základne tak, aby to bolo CELKOM na základni a zároveň nebolo vyššie ako 12“ (30,5 cm)". Toto platí aj pri opakovanom štarte.

Ničmenej to neplatí pre návrat robota na základňu. Pri návrate robota nie je výška nijako obmedzená. 

D06: Plochy medzi hracou plochou a stenami stola
10.11.2016 - 16:29 h
Otázka: D06: Patrí plocha medzi severným okrajom hracej plochy a severnou stenou stola k hracej ploche?
Odpoveď:
Áno, táto plocha patrí k hracej ploche. Viac informácií nájdete na https://www.first-lego-league.org/en/general/participation.html#4. Odporúčame vám kontaktovať regionálneho usporiadateľa ohľadom veľkosti stolov na jeho turnaji.

"Úplne v"
11.08.2017 - 12:02 h
Otázka: Kedy je objekt "úplne v" cieľovej oblasti?
Odpoveď:
Diagramy v pravidle D7 definujú čo to znamená "celkom v základni", ale toto platí pre ktorúkoľvek cieľovú oblasť. 

Dostupnosť pravidiel
25.07.2017 - 14:57 h
Otázka: Aké sú pravidlá FLL a kde sa dajú nájsť?
Odpoveď:
Výzva na daný ročník FLL sa spoločne s pravidlami zverejňuje každoročne na konci augusta. Viď kalendár pre daný ročník.

Ak chcete byť úspešní v hre FLL Robot Game, tak je veľmi dôležité, aby ste pozorne naštudovali všetky dostupné dokumenty: Pravidlá, zadania misií, prípravu hracej plochy (tieto sú súčasťou jedného dokumentu) a samozrejme Otázky a odpovede. Tímy, ktoré čítajú všetko, majú menej otázok, menej práce, menej prekvapení na turnajoch, získavajú viac bodov a majú viac zábavy.


HRACIA PLOCHA A MISIE

M06 - Umiestnenie modelu
14.11.2017
Otázka: Ako má byť model M06 "Čistička vody" umiestnený?
Odpoveď:
Dbajte na to, aby bol záchod umiestnený tak, že obe značky na hracej ploche označujúce "podstavec" záchoda sú zarovnané s výstupkami na "podstavci" záchoda.

Keď ich zarovnáte, tak oska nemusí byť umiestnená presne nad jej značkou na hracej ploche.

M06 - Zasekávanie modelu
14.11.2017
Otázka: Čo máme urobiť, keď sa model M06 "Čistička vody" zasekáva?
Odpoveď:
Ak sa model zasekáva, skúste nasledujúce:
Odpojte a pripojte osku znovu, len ju trošku pootočte. Taktiež by mohlo pomôcť zatlačiť dve vertikálne svorky, ktoré ležia trošku viac od seba (2. a 3. sprava) a odtiahnuť trošku od seba 1. a 2. svorku sprava tak, aby prevody za nimi bežali úplne hladko. Taktiež je dobré neťahať príliš silne bielu nádrž do hornej polohy.

Uistite sa , že hnedé spojky na zadnej strane modelu nie sú pritlačené na iné súčiastky. To by mohlo spôsobovať, že sa prevody nemôžu hýbať tak voľne, ako by bolo treba.

M02 - Prúdenie - výška okraja stola
24.10.2017
Otázka: Čo sa stane, ak model M02 Prúdenie nebude fungovať kvôli výške stola?
Odpoveď:
Model sa neprestavuje - tj. ventily sú vždy v rovnakej výške.
V prípade pochybností rozhodca položí veľkú vodu (tak ako leží v modeli) do stredu miesta (alebo tak blízko stredu ako je to možné), kde by mal byť na hracej ploche položený rámček na zber vody z misie M16.

M13 - Zdvihnutie kvetu
5.10.2017
Otázka: Záleží na tom AKO sa kvet zdvihne?
Odpoveď:
V popise M13 nie je jasne definované ako sa má kvet zdvihnúť.
Vyhodnotenie sa robí na konci hry: Tím dostane body vtedy, ak jediná vec, ktorá drží na konci hry kvet zdvihnutý, je veľká voda nachádzajúca sa v hnedom kvetináči.

M10/M11 použitie vlastnej slučky
5.10.2017
Otázka: Je povolené použiť pri plnení misií M10 a M11 vlastnú slučku?
Odpoveď:
Nie, nie je povolené priniesť si vlastnú slučku. Vysvetlenie pre toto nájdete v pravidlách R06 a R11.

M14 Studňa - hodnotenie
21.09.2017
Otázka: Bude "celkom v cieľovej oblasti" pre "M14 Studňa" posudzované pohľadom zhora alebo plochou, ktorá sa dotýka hracej plochy?
Odpoveď:
Pre posúdenie "celkom" alebo "čiastočne" v cieľovej oblasti je pre M14 rozhodujúca plocha, ktorou sa dotýka studňa hracej plochy. Na to aby bola studňa celkom v cieľovej oblasti musia sa všetky body, ktorými sa studňa dotýka hracej plochy, nachádzať v cieľovej oblasti.

Poznámka: Tento bod bol doplnený špeciálne pre slovenský preklad pravidiel, nakoľko v ňom je vyhodnotenie M14 preložené nesprávne a táto OaO opravuje slovenský preklad. Anglická verzia pravidiel je korektná. Ospravedlňujeme sa za našu chybu - tím FLL Slovensko.

Medzera medzi hracou plochou a stenou
20.9.2017
Otázka: Patrí medzera medzi cieľovou oblasťou na hracej ploche a stenou stola cieľovej oblasti?
Odpoveď:
Áno, medzera medzi hracou plochou a stenou stola patrí cieľovej oblasti. Resp. cieľová oblasť sa rozprestiera až ku stene stola.

M07 Fontána - hodnotenie
20.09.2017
Otázka: Bude stačiť ak sa zdvihne iba vrchná časť fontány?
Odpoveď:
Nie, pre splnenie podmienok misie platí, že na konci hry musí byť viditeľne zodvihnutá stredná časť modelu fontány.

Návrat na základňu
06.09.2017 - 09:10 h
Otázka: Vracia sa robot na základňu po každej misii?
Odpoveď:
Nie, robot sa nemusí vracať na základňu po každej misii. Robot sa môže vrátiť na základňu tak často ako potrebujte. Na jeden štart môže urobiť viac misií. To celkom šetrí čas.

M02 Prúdenie - koncový stav
11.09.2017 - 13:35 h
Otázka: Čo sa stane, ak veľkú vodu, ktorú sme druhému tímu presunuli na ihrisko počas plnenia misie M02, druhý tím použije alebo presunie tak, že na konci hry už nie je na ihrisku?
Odpoveď:
Pre hodnotenie misie M02 "Prúdenie" je dôležité, aby sa veľká voda dostala na ihrisko druhého tímu otáčaním kohútikov. Takže sa počíta samotná aktivita a nie to, čo je vidno na konci hry.

Slingshot
30.08.2017 - 15:23 h
Otázka: Čo je to "Slingshot"?
Odpoveď:
Ak sa čudujete, čo je to ten "Slingshot", tak sa mrknite na internet - také zariadenie skutočne existuje! Nejaké informácie o ňom sú uvedené aj v dokumente popisujúcom výskumný projekt.

Nadbytočné kúsky LEGO
30.08.2017 - 15:29 h
Otázka: Ktorému modelu a akej úlohe patria biely a oranžový dielik?
Odpoveď:
Ten biely kúsok sa dá použiť na označenie trénera na turnaji. Ten oranžový kúsok sa používa na oddelenie dielikov LEGO od seba.

Steny stola
11.11.2016 - 09:26 h
Otázka: Aké sú rozmery stien hracieho stola pri turnaji FLL?
Odpoveď:
Odporúčané rozmery stolov sú uvedené na stránke https://www.first-lego-league.org/en/general/participation.html#4. V nich majú steny výšku 8 cm a hrúbku 4 cm. Staršie stoly môžu mať výšku 10 cm a hrúbku 5 cm.

Je dôležité aby ste si pred turnajom zistili, aké rozmery majú stoly, ktoré usporiadateľ turnaja na turnaji použije.

Zverejnenie misií
25.07.2017 - 15:02 h
Otázka: Kedy budú zverejnené misie pre ročník 2017/18 HYDRO DYNAMICSSM?
Odpoveď:
Zadania sa publikujú každoročne koncom augusta až začiatkom septembra. Presný dátum zverejnenia je uvedený v harmonograme daného ročníka.

Pre ročník 2017/18 je to 29.8.2017