Kalendár / harmonogram

TermínÚloha
jar - 13. október 2017 Registrácia tímov
do konca augusta Predbežná (nepovinná) príprava tímov
od 22. augusta 2017 dodanie Challenge setov
29. august 2017 FLL Kickoff - celosvetové zverejnenie zadania FLL 2017/18
september-november 2017   Súťažné tímy riešia úlohy, pripravujú sa na turnaj
1. december 2017 Regionálny turnaj v Žiline
9. december 2017 Regionálny turnaj v Bratislave
14. december 2017 Regionálny turnaj v Poprade
10. január 2018 Regionálny turnaj v Košiciach
11. január 2018 Regionálny turnaj v Petržalke (Bratislava)
12. január 2018 Regionálny turnaj v Banskej Bystrici
16. január 2018 Regionálny turnaj v Žiari nad Hronom
10. - 11.2.2018 Semifinálový turnaj / FLL SF Southeast, Lodž, Poľsko
17. - 18. marec 2018 Finále FLL pre Strednú Európu, Aachen, Nemecko
16. - 19. máj 2018 FLL Open Invitational Central Europe, Debrecín, Maďarsko