2016/2017

FLL - Animal Allies - Zvieratá a ľudia

V roku 2016 sa regionálne turnaje súťaže FIRST LEGO League konali v 7 rôznych miestach na Slovensku: v Banskej Bystrici, v Bratislave, v Košiciach, v Poprade, v Žiari nad Hronom, v Žiline a otvorili sme nový regionálny turnaj v Bratislave-Petržalke.

Téma súťaže na rok 2016/17 bola - Animal allies - Zvieratá a ľudia

Tímy hľadali spôsob, ako sa kontakt medzi ľuďmi a zvieratami môže zlepšiť. Skúmali spôsoby, ktorými ľudia s určitým druhom zvierat prichádzajú do kontaktu.

Turnaje prebehli v týchto mestách:

Žiar nad Hronom: Mestské kultúrne centrum, SNP 119, Žiar nad Hronom, 2.12.2016
Banská Bystrica: Školské výpočtové stredisko BB a Aula obchodnej akadémie, Tajovského 25, Banská Bystrica, 7.12.2016
Žilina: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline, 9.12.2016
Bratislava: Vedecký park Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, Bratislava, 10.12.2016
Poprad: Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad, 15.12.2016
Košice: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jesenná 5, Košice, 11.1.2017
Bratislava-Petržalka: Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola, Tematínska 10, Bratislava, 12.1.2017

Zadanie výskumného projektu
Pravidlá a zadania úloh Robot Game
Otázky a odpovede

Výsledky:
Žiar nad Hronom | Banská Bystrica | Žilina | Bratislava | Poprad | Košice | Bratislava-Petržalka

Harmonogram dňa:
Žiar nad Hronom | Banská Bystrica | Žilina | Bratislava | Poprad | Košice | Bratislava-P
etržalka

Hodnotiace hárky:
Robot Design | Tímová práca | Prezentácia výskumného projektu | Robot Game 

Z regionálnych turnajov postúpilo do semifinále 10 tímov.

Semifnálové kolo V4konalo sa 4.-5.2.2017 v maďarskom Debrecíne, zúčastnilo sa ho 27 tímov z Česka, Maďarska, Poľska, Slovenska a po jednom tíme z Bulharska a Ruska.

Finálové kolo Strednej Európy sa konalo 3.-4. marca 2017 v nemeckom Regensburgu. Prebojovali sa do neho dva slovenské tímy - trnavský IT-PRO-BESST a košický TalentumSAP.

Partneri:
Hlavní partneri: ANASOFT APR, s.r.o., Profesia, spol. s r. o.
Partneri: Nadácia ESET, SWAN, a.s., EDUXE Slovensko, s.r.o.
Mediálny partner: PC REVUE

 

Prehľad registrovaných tímov:

Banská Bystrica, 7. december 2016
Číslo tímuNázov tímu         Škola/Centrum/Klub
1135          RoboGen              ZŠ TROJKA, Zvolen                                                                                                  
1137 LegoBot Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Dobrá Niva              
1140 The Benders AMAVET klub Lego robotiky 958, Žilina 
1142 PanaRobots          Gymnázium, Tvrdošín
1145 KPZ Roboteam             ZŠ Františka Hrušovského, Kláštor pod Znievom
1150 Programista          Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
1154 Larimores Gymnázium - Gimnázium, Fiľakovo
1183 GYMKÁČI             Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice
1196 DILONG ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená
1949 XLC - Family Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
     
Bratislava, 10. december 2016
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1139          LNX robots                   Základná škola s MŠ Hargašova 5, Bratislava
1141   Counter               ZŠ, Ul. pohraničná 9, Komárno
1149   Tomašičkári Gymnázium L. Novomeského, Bratislava
1156 GAB Senec Gymnázium Antona Bernoláka, Senec
1157 FLLCasts Robopartans, Sofia
1162 Montessori team SK             Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori, Bratislava
1166 IT-PRO-BESST

Súkromná základná škola BESST a Súkromné bilingválne gymnázium BESST,

Trnava

1167 blafab FabLab, Bratislava
1168 R2D2 Team Vajnory
1184 XLC-FiveM Základná škola, Tribečská 22, Topoľčany                                                                 
1187 Ajťáci SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava
1188 tím Your Choice Your Choice, Trnava
1200 pcdevils ZŠ, Svätý Jur
     
Košice, 11. január 2017                                                                                                                                                                   
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1134 Srobsters                    Súkromná základná škola, Sabinov   
1146 GYVV-Amavet 964       Amavet klub 964, Vranov nad Topľou                                                                       
1153 GALEJEnextgen Gymnázium, Alejová 1, Košice  
1160 TalentumSAP Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány, Košice
1171 Abovčatá ZŠ Abovská 36, Košice
1179 K30 ZŠ Kežmarská 30, Košice
1181 Gymonika Gymnázium sv. Moniky, Prešov
1185 Gladiátori Gymnázium, Sobrance
1191 CANATECH ZŠ, Čaňa
1194 M-team Základná škola v Marhani, Marhaň
1205 IR Team CVČ sv.Jána Pavla II., Prešov
1206 Primaškolák Súkromná základná škola, Sabinov
1209 ZŠ Sídlisko II Vranov Základná škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
1211 RoboK4Ke ZŠ Krosnianska 4, Košice
1213 RoboH23Ke Základná škola, Hroncova 23, Košice
1215 Monsters Robots Cirkevná spojená škola, Snina
1945 Creative Team ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce
1947 Lermon-boti                          Súkromná základná škola, Lermontovova 1, Košice
     
Petržalka, 12. január 2017                                    
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1133 Narnia Robots Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava                                                             
1144 DuLuBot Základná škola, Dunajská Lužná                                
1151 Lazy Robots Základná škola, Holíčska 50, Bratislava
1158 MED-EL Felix & Deltacik Súkromná základná škola Felix, Bratislava
1163 RDS Team Simon´s creActive, Bratislava
1177 LegoBER BERACHA, Bratislava
1180 GamcaBot Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
1192 Programmers Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
1193 Hexadron Farnosť Kráľovnej rodiny, Bratislava
1210 Narnia Pezinok Cirkevná základná škola Narnia, Pezinok
1212

Tím Gymnázia Ľudovíta

Jaroslava Šuleka v Komárne

Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno
1214 Legolas SŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava
1946 CADIN team ZŠ Mierová, Bratislava
1948 Kupeckari ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok
     
Poprad, 15. december 2016                                                                                                                                                            
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1136 Chargers                                Súkromná CVČ, Malá hora 3, Martin                                                                       
1143 LEGO MASTERS Spojená škola, Dominika Tatarku 7, Poprad                                                           
1147 Komeňák ZŠ s MŠ, Komenského 15, Poprad
1148 ROBOTOSHIYAMA SPŠ, Bardejov
1175 Sabik CZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sabinov
1182 ZsHradna ZŠ s MŠ, Hradná 342, Liptovský Hrádok
1195 Kubachan ZŠ s MŠ, Spišské Bystré
1197 SSOSTA Team Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad
1198 Fajnoví nahrávači ZŠ, Spišský Štvrtok
1199 Lego tím Letná PP Spojená škola ZŠ s MŠ, Poprad
1204 Tajkári ZŠ s MŠ, Tajovského ul., Poprad
1207 ProgresBot Progres 2000, Sabinov
     
Žiar nad Hronom, 2. december 2016
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1138 VRBroboti                              Základná škola s materskou školou, Lúky, Vráble
1152 Legáči Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom
1155 C-team Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica
1159 Teraboti Základná škola sv. Vojtecha, Vráble
1170 Levíčatá Základná škola J. C. Hronského, Krupina
1176 Šestka Základná škola, M. Rázusa, Zvolen
1178 Amazing team Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom                                        
1186 SLIMÁCI ZŠ J. Horáka, Banská Štiavnica
1201 CZŠ team ZŠ s MŠ Štefana Moysesa, Žiar nad Hronom
1202 RobotSapiens ZŠ s MŠ, Ludanice
1203 Aluminium Základná škola, Hliník nad Hronom
1216 LegoFriends Základná škola SNP, Horná Ždaňa
     
Žilina, 9. december 2016
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1161 TS Team                               Simon´s creActive, Bratislava                                                                                    
1164 GyMy Gymnázium, Myjava                                                               
1165 šachisti Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava
1169 Gymlet robots Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin
1172 LeGorazda ZŠ s MŠ, Žilina
1173 Dubáci ZŠ MŠ, Pod hájom, Dubnica n/V
1174 Martináčikovia Základná škola, Martinská 20, Žilina
1189

Fire Breathing Rubber

Duckies

Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin
1190 GSA Ružomberok Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok
1208 The best Základná škola, Domaniža
1217 GYMPU Gymnázium, Púchov