2015/2016

FLL - Trash Trek - Spracovanie odpadu

V roku 2015 sa regionálne turnaje súťaže FIRST LEGO League konali v šiestich rôznych miestach na Slovensku: v Žiline, v Žiari nad Hronom, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Bratislave a otvorili sme nový regionálny turnaj v Poprade.

Téma súťaže na rok 2015/16 bola - Trash Trek - Spracovanie odpadu

Tímy skúmali ako sa vysporiadať z neustále sa navyšujúcim množstvom odpadu - nájdením iného účelu, recykláciou, vhodným spracovaním, skladovaním a separovaním a na túto tému si pripravili zaujímavé i užitočné projekty.

Turnaje prebehli v týchto mestách:

Žiar nad Hronom: Mestské kultúrne centrum, SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom, 2.12.2015
Žilina: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzitav Žiline, 4.12.2015
Bratislava: Univerzitné Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava,11.12.2015
Košice: Aula Maxima, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice, 15.12.2015
Poprad: Súkromná stredná odborná škola, Tatranská akadémia, Ul. 29. augusta, Poprad, 17.12.2015
Banská Bystrica: Spojená škola, Kremnička, Banská Bystrica, 14.1.2016

Zadanie výskumného projektu
Pravidlá a Robot Game, rozmiestnenie modelov na ihrisku
Otázky a odpovede

Výsledky: 
Žiar nad Hronom | Žilina | Bratislava | Košice | Poprad | Banská Bystrica

Harmonogram dňa:
Žiar nad Hronom | Žilina | Bratislava | Košice | Poprad | Banská Bystrica

Hodnotiace hárky:
Robot Design | Tímová práca | Prezentácia výskumného projektu | Robot Game

Z každého regionálneho turnaja do semifinále postúpili tento raz dva najlepšie tímy. 


Semifnálové kolo V4:

konalo sa na Slovensku, zúčastnili sa tímy z Česka, Maďarska, Poľska, Slovenska i Rumunska

Date: February 12th 2016
Location: Kunsthalle, Rumanova 1, 040 01 Košice
Organisers: IT Valley, Technical University Košice - Faculty of Mechanical Engineering, Hands on Technology, Nexteria, ICE – Institute for Creative Economy

Tournament day preliminary schedule: FLL_2015_2016_Kosice_V4_schedule.pdf
Table dimensions: 
2362 x 1143, walls: height 80, width 40

List of registered teams:

 • 1030 VeterRobot, ZŠ Veternicova, Bratislava (FLL Bratislava)
 • 1032 The Benders, Klub robotiky pri Žilinskej Univerzite, Žilina (FLL Banská Bystrica)
 • 1033 Primaškolák, Súkromná základná škola, Sabinov (FLL Košice)
 • 1035 Čertíci, ZŠ Lovinobaňa (FLL Banská Bystrica)
 • 1037 TS Team, ZŠ Rajčianska, Bratislava (FLL Žilina)
 • 1038 IT-PRO-BESST, Súkromná ZŠ BESST Trnava, (FLL Bratislava)
 • 1044 Levíčatá, ZŠ J.C. Hronského, Krupina (FLL Žiar nad Hronom)
 • 1055 TalentumSAP, Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány, Košice (FLL Košice)
 • 1059 Ohyzdi, Gymnázium V.P.Tótha, Martin (FLL Žilina)
 • 1067 zshradna, ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok (FLL Poprad)
 • 1072 Legáči, Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom (FLL Žiar nad Hronom)
 • 1087 Lego tím Letná PP, Spojená škola Letná, Poprad (FLL Poprad)
 • 1323 ReSAP, Alternatív Közgazdasági Gimnázium, (FLL Szeged)
 • 1330 Team CO3, Gymnazium Jesenik and SVC Duha, Jesenik (FLL Olomouc)
 • 1398 TövisCSAPat, Homoktövis Általános Iskola (FLL Budapest)
 • 1339 AISB Vampires, American International School of Bucharest (FLL Budapest)
 • 1349 HobbyRobot, Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 (FLL Praha)
 • 1359 G.P.S., SVČ a ZŠ Sušice (FLL Praha)
 • 1610 roboGO, Eötvös József Gimnázium Tata (FLL Tatabánya)
 • 1658 LegoRockers, Csongrádi Batsányi János Gimnázium (FLL Debrecen)
 • 1702 Team PowerControl, Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie (FLL Poznan)

ResultsFLL 2015/2016 South-East Semifinals V4 
Contact for teams: Jozef Svetlík, jozef.svetlik@gmail.com
Contact for media: Kristína Kertészová, kristina.kerteszova@itvalley.sk


Finálové kolo sa konalo 19. - 20. marca 2016 v maďarskom Debrecíne. Prebojovali sa do neho dva slovenské tímy - košický TalentumSAP a trnavský IT PRO BESST.

 

Partneri:
Generálny partner: Anasoft
Partneri: Nexteria, Eduxe Slovensko
Hlavný mediálny partner: PC REVUE 

 

Prehľad registrovaných tímov:

Banská Bystrica, 14. január 2016
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1029 Chargers Súkromné CVČ, Malá hora 3, Martin
1031 Programmers Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
1032 The Benders Amavet klub č.958 - Klub lego robotiky pri FRI ŽU
1035 Čertíci ZŠ Lovinobaňa
1039 RoboGen ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
1046 LEGO GENERATION           Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Dobrá Niva
1049 Narnia-robots Cirkevná základná škola – Narnia, Bratislava
1056 Softíci Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
1057 Larimores Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo
1060 KPZ Roboteam ZŠ F. Hrušovského, Kláštor pod Znievom
1061 GYMKÁČI Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice
1083 Hexadron Farnosť Kráľovnej rodiny, Bratislava
1091 DILONG ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená
1870 Dark Defenders Robopartans Kids Ltd. Sofia, Bulgaria
     
Bratislava, 11. december 2015
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1030            VeterRobot                               ZŠ Veternicová, Bratislava
1038    IT-PRO-BESST              Súkromná základná škola BESST, Trnava
1042   PC Devils  Základná škola, Svätý Jur
1045 Counter ZŠ, Ul. pohraničná 9, Komárno
1047  1.sukromne  gymnazium   1. súkromné gymnázium v Bratislave
1048 SZS Bajkalska Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bratislava
1050 GamcaBot Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
1052 GAB Senec Gymnázium Antona Bernoláka, Senec
1053 DuLuBot Základná škola, Dunajská Lužná
1054 LegoBER BERACHA, Bratislava
1062 LNX robots Základná škola s MŠ Hargašova 5, Bratislava
1065 Ajťáci SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava
1074 XLC-Younglings Základná škola,Tribečská 1653/22, Topoľčany
1075 Montessori team SK Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Bratislava
1090 BLAFAB fablab.sk, Bratislava
1100 Trash Bender Gymnázium L. Novomeského, Bratislava
1871   CADIN team ZŠ Mierová, Bratislava
     
Košice, 15. december 2015
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1033 Primaškolák                          Súkromná základná škola, Sabinov     
1034 GALEJE3 Gymnázium, Alejová 1, Košice                                                                                  
1040 Srobsters Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
1051 Technik CVČ Orgovánová 5, Košice
1055 TalentumSAP Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány, Košice
1064 Legáči CSŠ Cirkevná Spojená Škola sv. Cyrila a Metoda, Snina
1066 Gymonika Gymnázium sv. Moniky, Prešov
1068 Sabik CZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sabinov
1081 Speshari SPŠ Elektrotechnická, Prešov
1082 fabke ZŠ, Fábryho 44, Košice
1086 ELM Robopartans, Sofia, Bulgaria
1101 CANATECH ZŠ, Čaňa
1869 K30 ZŠ, Kežmarská 30, Košice
     
Poprad, 17. december 2015
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1067 zshradna                               ZŠ s MŠ, Hradná 342, Liptovský Hrádok                                                                  
1077 Kubachan           ZŠ s MŠ, Školská 8, Spišské Bystré
1078 SOŠT Poprad Stredná odborná škola technická, Poprad
1085 Komenak ZŠ s MŠ, Komenského, Poprad
1087 Lego tím Letná PP Spojená škola, Poprad
1089 Summer Robotics Spojená škola, základná škola s materskou školou, Letná 3453/34, Poprad
1092 Pazúrikovia Základná škola, Spišský Štvrtok
1093 Quality control SPŠ, Bardejov
1099 Osemročkári Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
1103 SSOSTA Team Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad
     
Žiar nad Hronom, 2. december 2015
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1036 RDS Team                            ZŠ Rajčianska, Bratislava
1041 Šestka Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen                                                               
1043 RobotSapiens ZŠ s MŠ, Ludanice
1044 Levíčatá ZŠ J.C. Hronského, Krupina
1063 Amazing Team M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom
1070 S9GAN Základná škola SNP, Horná Ždaňa
1072 Legáči Gymázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom
1076 Štvorka Základná škola, Jilemnického ul. č. 2, Žiar nad Hronom
1080 VRB Roboti Základná škola s materskou školou Lúky, Vráble
1084 CZŠ team ZŠ s MŠ Š. Moysesa, A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom
1094 Teraboti Základná škola sv. Vojtecha, Vráble
1098 Aluminium Team      Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom
     
Žilina, 4. december 2015
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1037 TS Team                               ZŠ Rajčianska, Bratislava
1058 DCATeam ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
1059 Ohyzdi Gymnázium Viliama Paulinyho – Tótha, Martin
1069 PanaRobots Gymnázium, Tvrdošín
1071 Martináčikovia Základná škola, Martinská 20, Žilina
1073 saint trashers Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava
1079 Gymplaci Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš                                         
1088 GJH Spojená škola Novohradská, Bratislava
1095 StarBots Amavet klub 958 - Klub lego robotiky pri FRI ŽU - The Benders, Žilina
1096 GYMPU Gymnázium, Púchov
1097 Apparatus aspect Spojená škola, Martin
1102 RGVB Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin