2014/2015

FLL - World Class - Learning Unleashed - Učíme sa bez hraníc


Aj v sezóne 2014 sa súťaž konala v Žiline, v Žiari nad Hronom, v Bratislave, v Košiciach a v Banskej Bystrici.

Téma súťaže bola - World Class - Learning Unleashed - Učíme sa bez hraníc.

Tímy FLL skúmali a predviedli, akým spôsobom sa chcú vzdelávať v triede budúcnosti. Ich úlohou bolo nájsť konkrétnu oblasť, v ktorej učenie sa nie je ideálne a dalo by sa zlepšiť. Využili všetku svoju tvorivosť na to, aby našli inovatívne riešenie svojho zvoleného problému a našli lepšie spôsoby učenia sa. 

Turnaje prebehli v týchto mestách:

Žilina: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, 28.11.2014
Žiar nad Hronom: Mestské kultúrne centrum, SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom, 12.12.2014
Bratislava: Univerzitné pastoračné centrum UK, Mlynská dolina, 16.1.2015
Banská Bystrica: Spojená škola, Kremnička, Banská Bystrica, 22.1.2015
Košice: Obchodné centrum Atrium Optima, Košice, 23.1.2015

Zadanie výskumného projektu
Zadania úloh Robot Game
Pravidlá Robot Game
Otázky a odpovede
Rozmiestnenie modelov na ihrisku

Výsledky:
Žilina | 
Žiar nad Hronom | Bratislava | Banská Bystrica | Košice 

Harmonogram dňa:
Žilina | Žiar nad Hronom | Bratislava | Banská Bystrica | Košice

Hodnotiace hárky:
Robot Design | Tímová práca | Prezentácia výskumného projektu | Robot Game

Semifnálové kolo V4: konalo sa v Debrecíne dňa 7.2.2015

Partneri:
Generálny partner: Anasoft
Partneri: Nexteria, Eduxe Slovensko
Hlavný mediálny partner: PC REVUE 

 

Prehľad registrovaných tímov:

Banská Bystrica, 22. január 2015
Číslo tímuNázov tímu         Škola/Centrum/Klub
1122         ROBOGEN           ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen                                                                
1124 Daulias ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva                                                                 
1126 KPZ RoboTeam ZŠ Františka Hrušovského, Kláštor pod Znievom
1130 Čertíci ZŠ Lovinobaňa
1137 CreativeTechnologies ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec
1143 Softíci Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
1148 DILONG Základná škola Rudolfa Dilonga, Trstená
1150 Larimores Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo
1152 Mindeovia Katolícka spojená škola svätého Františka Assiskéhom, Banská Štiavnica
1164 GYMKÁČI Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice
1165 Slimáci ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica
1171 AngryFrogs ZŠ Kvačany, Liptovská Sielnica
1172 Programmers ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky
     
Bratislava, 16. január 2015
Číslo tímuNázov tímu         Škola/Centrum/Klub
1123          VeterRobot                 ZŠ Veternicová 20, Bratislava                                                                                    
1125 HEXADRON Farnosť Kráľovnej rodiny, Bratislava       
1135 Mech-masters Súkromná ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bratislava
1136 Antivírus 1. súkromné gymnázium v Bratislave
1139 DuLuBot Základná škola, Dunajská Lužná
1147 GamcaBot Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
1153 mimoni Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava
1154 IT-PRO-BESST Súkromná základná škola BESST, Trnava
1155 Counter ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno
1156 SJ Team Základná škola, Svätý Jur
1161 R2D2 farnosť Bratislava-Vajnory
1163 AJŤÁCI SOŠ informačných technológií, Bratislava
1169 GJH Team Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
1175 Montessori team SK Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori, Borinská 23, Bratislava
1179 GLN Gymnázium L. Novomeského, Bratislava
1774 šokeri Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava
1814 Cenada Centrum Nadania, Bratislava
     
Košice, 23. január 2015
Číslo tímuNázov tímu         Škola/Centrum/Klub
1128          NOVO2                       ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice                                                                        
1133 srobster Gymnázium, Šrobárova 1, Košice                 
1138 RJM Team Základná škola, č. 355,  Budkovce       
1142 Technik CVČ, Orgovánová 5, Košice
1157 Primaškolák Súkromná ZŠ, Nám. slobody 100, Sabinov
1158 GG ZS im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Gornym
1159 TalentumSAP Nadácia Talentum Cassoviensis, Košice
1162 GG2 ZS im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Gornym
1167 Gymonika Gymnázium sv. Moniky, Prešov
1168 GALEJEteam Gymnázium, Alejová 1, Košice 
1145 Sabik Cirkevná ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sabinov
1173 robokroke ZŠ Krosnianska 4, Košice
1178 FABKE Základná škola, Fábryho 44, Košice
     
Žiar nad Hronom, 12. december 2014
Číslo tímuNázov tímu         Škola/Centrum/Klub
1127          Butchers                     Súkromné CVČ, Malá hora 3, Martin                                                                          
1131 MDL Roboteam Základná škola s materskou školou Ludanice         
1141 Šestka ZŠ, M. Rázusa 3, Zvolen 
1144 RDS Team ZŠ, Rajčianska, Bratislava
1149 I-droid ZŠ, Žarnovica
1151 Legáči Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom
1166 AMAZING TEAM ZŠ Ul.M.R.Štefánika 17, Žiar nad Hronom
1170 Štvorka ZŠ Jilemnického 2, Žiar nad Hronom
1176 Teraboti ZŠ sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble
1177 Levíčatá ZŠ J.C.Hronského, Krupina
1772 PROGRAMKO 8 - 9 Základná škola SNP, Horná Ždaňa
1836 VRB roboti Základná škola s materskou školou Lúky
     
Žilina, 28. november 2014
Číslo tímuNázov tímu         Škola/Centrum/Klub
1120          The Benders               Amavet klub č.958 - Klub lego robotiky pri FRI ŽU                                                     
1121 Ohyzdi Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Martin         
1129 gymy Gymnázium Myjava
1134 HappyFeet_Martin Spojená škola Červenej armády 25, Martin
1140 DCA Team ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
1146 Martináčikovia Základná škola, Martinská 20, Žilina
1160 Green Masters ZŠ s MŠ Žilina - Trnové
1174 zshradna ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok
1773 GYMPU Gymnázium, Púchov
1815 LMrobot Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš