2013/2014

FLL - Nature's Fury - Prírodné katastrofy

Súťaž sa konala po šiesty raz a na piatich rôznych miestach na Slovensku: v Žiline, v Žiari nad Hronom, v Košiciach, v Banskej Bystrici a v Bratislave. 

Téma súťaže bola - NATURE’S FURY – Prepare, Respond, Recover - Prírodné katastrofy – príprava, reakcia, obnova.

Dokážu FLL tímy študentov a žiakov pomôcť verejnosti zvládnuť prírodné katastrofy? V tomto roku tímy skúmali hrôzostrašné búrky, zemetrasenia, nebezpečné vlnobitia a ďalšie prírodné katastrofy. Žiaci hľadali spôsoby ako zabrániť vyčíňaniu nebezpečných živlov v miestach husto obývaných ľuďmi, v miestach kde ľudia pracujú, kde sa hrávajú deti...

Turnaje prebehli v týchto mestách:

Košice: Aula Maxima - Technická Univerzita, Letná 9, Košice, 15.11.2013
Banská Bystrica: Centrum voľného času - JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica, 20.11.2013
Žiar nad Hronom: Centrum voľného času v Žiari nad Hronom, 21.11.2013
Bratislava: Univerzitné pastoračné centrum UK, Internát Ľ.Štúra, Staré Grunty 36, Bratislava, 25.11.2013
Žilina: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, 29.11.2013

Zadanie výskumného projektu
Zadania úloh Robot Game
Pravidlá Robot Game
Otázky a odpovede
Rozmiestnenie modelov na ihrisku

Výsledky:
Košice | Banská Bystrica | Žiar nad Hronom | Bratislava - celkové, Robot Game | Žilina

Harmonogram dňa:
Košice | Banská Bystrica | Žiar nad Hronom | Bratislava | Žilina 

Hodnotiace hárky:
Robot Design | Tímová práca | Prezentácia výskumného projektu | Robot Game

 

Semifnálové kolo V4: sa konalo v Jesenníku, 7.12.2013

Partneri:
Generálny partner: Anasoft  
Partneri: Nadácia pre deti Slovenska, Eduxe Slovensko
Hlavný mediálny partner: PC REVUE

 

Prehľad registrovaných tímov:

Bratislava, 25. novembra 2013
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1120 Hexadron Farnosť Kráľovnej rodiny, Teplická 4, Bratislava 3
1121 Robo-IT Sp. škola sv. Františka z Assisi, Bratislava
1125 Counter Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno
1127 Kompíci Sp. škola sv. Františka z Assisi, Bratislava
1128 VeterRobot Základná škola, Veternicová 20 841 05 Bratislava
1130 Robodelfíni Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bratislava
1138 Výmyselníci 1. súkromné gymnázium v Bratislave
1153 R2D2 Základná škola s materskou školou bl.Jána Pavla II., Bratislava
1157 Gamčabot Gymnázium Grösslingová, Bratislava
1164 Vinco team SŠ sv.Vincenta de Paul, Bratislava
1170 ZŠ Dunajská Lužná ZŠ Dunajská Lužná
1174 GLN Gymnázium L. Novomeského, Bratislava
1175 MONTESSORI TEAM Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori, Bratislava
1179 GJH Team Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

 

Banská Bystrica, 20. novembra 2013
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1126 Brainiac ZŠ Jána Bakossa, Bakossova 5, BB
1129 RobotBrains ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 98401 Lučenec
1133 Aprogeňáci ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
1134 KUBATOJ Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Dobrá Niva
1135 softici Základná škola , Trieda SNP 20 , Banská Bystrica
1140 Larimores Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo
1143 Creative technologies ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 98401 Lučenec
1146 GYMKÁČI Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
1148 GAŠTANKO Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica
1149 DILONG ZŠ R. Dilonga, Trstená
1163 Dream Team ZŠ Hrnčiarska Zvolen
1172 lami Základná škola Vígľaš č. 436

 

Košice, 15. novembra 2013
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1123 Gymonika Gymnázium sv. Moniky, Prešov
1124 TalentUm SAP Nadácia Talentum Cassoviensis, Košice
1136 Lego Monsters Cirkevná spojená škola, Snina
1142 RJM Team Základná škola Budkovce 355
1147 SABIK Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, Sabinov
1151 GALEJE Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice
1156 Technic Masters ZŠ Kúpeľná 2, Prešov
1161 srobsters Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
1166 Robo Kroke Základná škola, Krosnianska 4, Košice
1167 Technik Centrum Voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice
1171 NOVO2 Základná škola, Nám.L.Novomeského 2, Košice
1223 GG ZS im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym
1643 GG2 ZS im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym
1814 Primaškolák Súkromná základná škola, Sabinov

 

Žilina, november 2013
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1122 GyMy Gymnázium Myjava
1131 Trotlíci Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Martin
1137 LM Roboti Gymnázium M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš
1152 Martináčikovia ZŠ Martinská Žilina
1159 LeGorazda Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
1160 zshradna ZŠ s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok
1162 DCATeam ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
1165 The Benders Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
1168 KPZ RoboTeam ZŠ Františka Hrušovského, Kláštor pod Znievom
1173 GYMPU Gymnázium Púchov
1176 Green Masters Základná škola s materskou školou Žilina - Trnové

 

Žiar nad Hronom, 21. novembra 2013
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
1132 slimáci ZŠ J. Horáka, Banská Štiavnica
1139 MIKROBIZ ZS s VJM Gy. Juhásza Levice
1141 Legáči Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom
1144 Amazing Team ZŠ, Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom
1145 Lúky Vráble Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble
1150 MDL Roboteam ZŠ s MŠ Ludanice
1154 i-droid ZŠ Žarnovica
1155 A-team Katolícka spojená škola, Banská Štiavnica
1158 Štvorka Základná škola, Žiar nad Hronom
1169 Levíčatá Základná škola Jozefa Cígera Hronského Krupina
1177 Šestka Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen
1178 Scolopi Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra