2009/2010

FLL - SMART MOVE - Lepšia doprava

Počas druhého ročníka súťaže FLL na SLovensku sa uskutočnili turnaje v dvoch mestách - v Bratislave av Košiciach.

Podarí sa tímom FLL zmeniť spôsob, ktorým sa dívame na dopravu? Kľúčom k úlohe FLL v roku 2009 je čo najbezpečnejší a čo najekonomickejší prístup k ľuďom, miestam, tovarom a službám. Na tejto púti budú tímy skúmať rozličné spôsoby dopravy za hranicami pravidelného cestovania do školy či za starou mamou a týmito šikovnými ťahmi zlepšia svoj rozhľad a možnosti.

Turnaje prebehli v týchto mestách:
Bratislava: Univerzitné pastoračné centrum UK, Mlynská dolina, 6.11.2009
Košice: AULA MAXIMA, Technická univerzita Košice, 13.11.2009

Zadanie výskumného projektu
Zadania úloh Robot Game
Pravidlá
Ihrisko a rozmiestnenie modelov

Hodnotiace hárky:
Robot Design | Prezentácia výskumného projektu | Tímová práca

Výsledky:
Bratislava - celkové, Robot Game, tabuľka víťazov | Košice - celkové, Robot Game