2008/2009

FLL - CLIMATE CONNECTIONS - Klimatické súvislosti

V roku 2008 sa v Bratislave konal prvý ročník súťaže na Slovensku. 

Nový vietor už fúka a spolu s ním prichádza úloha pre FLL 2008. Pridajte sa k nám na cestu za poznaním zmeny klímy Zeme a jej vplyvu na celú našu planétu. Príčiny, vplyvy a následky sú všetky navzájom prepojené a odborníci nám radia myslieť globálne a konať lokálne. Ľudia, využitie prírodných zdrojov a všetka miestna aktivita musia byť koordinované do jednotnej globálnej stratégie. Rozlúštiť klimatické súvislosti je nová úloha pre tímy FLL.

Bratislava: Univerzitné pastoračné centrum UK, Mlynská dolina, 14.11.2008

Zadanie výskumného projektu
Zadanie úloh Robot Game

 

Výsledky:
Bratislava - tabuľka víťazov, jednotlivé hry Robot Game, semifinále a finále Robot Game