FIRST LEGO League na Slovensku - Trnavčania budú reprezentovať svoj tím a Slovensko v Austrálii

Hlavní partneri:

Anasoft

Profesia
Partner:
Nadácia ESET

Mediálny partneri:

Časopis PC REVUE

Časopis QUARK

robime.it

Trnavčania budú reprezentovať svoj tím a Slovensko v Austrálii

12.6.2017

Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League (FLL) má na Slovensku za sebou 9. ročník. Deti so svojimi tímami dosiahli úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí.

Jedným z úspešných tímov, trnavský IT-PRO-BESST, ktorý na FLL Finále pre strednú Európu v Regensburgu obsadil celkovo 10 miesto, si vybojoval miestenku na Asia Pacific Invitational v Austrálii. V dňoch 6.-9. júla 2017 budú žiaci z tímu IT-PRO-BESST reprezentovať seba a Slovensko so svojím robotom a s projektom Everyday Friends (adopcia psíkov z útulku seniormi).

IT-PRO-BESST v roku 2017:

  • Regionálny turnaj FLL – Bratislava

    — celkovo - 1. miesto (Robot Game – 1. miesto)

  • Semifinále FLL (krajiny V4 + Bulharsko, Rusko) – Debrecín, Maďarsko

    — celkovo - 1. miesto (Robot Game - 1. miesto, Tímová práca - 2. miesto, Robot Design - 3. miesto)

  • Finále FLL pre strednú Európu – Regensburg, Nemecko

    — celkovo - 10. miesto (Robot Game - 4. miesto, Robot Design - 4. miesto)

Členom tímu IT-PRO-BESST zostáva ešte čas na doladenie posledných detailov. Veríme, že sa im bude dariť a donesú si domov nové vedomosti, skúsenosti a veľa pozitívnych zážitkov. Prezentácia zahŕňa nemalé cestovné a ubytovacie náklady. Ak by ste mali záujem podporiť ich, napíšte nám prostredníctvom stránky www.fll.sk.


 FLL  je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 9 — 16 rokov. Zúčastňujú sa jej desaťtisíce detí na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších, semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival. Každý rok sú zadané nové úlohy a mladí sa vo svojich triedach či kluboch pripravujú v tímoch — z LEGO stavebníc postavia a naprogramujú roboty, s ktorými trénujú na súťaž. Všetky turnaje pozostávajú zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

Robot Design — hodnotí sa kvalita konštrukčného návrhu a programu robota. Roboty musia byt‘ postavené výlučne zo stavebníc LEGO s použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným softvérom.
Robot Game — hodnotí sa úspešný výkon robotov na hracej ploche. Naprogramované roboty jednotlivých tímov plnia na ihrisku rôzne úlohy – misie, za ktoré zbierajú body.
Výskumná úloha — každý rok je iná, podľa témy FLL. Témami sú najčastejšie problémy, ktoré je potrebné v spoločnosti riešiť. Hodnotí sa tvorivé riešenie daného problému.
Tímová práca hodnotí — hodnotí sa celková spolupráca jednotlivých členov tímu, ich zručnosti a schopnosti, efektívna komunikácia, rozdelenie tímových rolí a všeobecná atmosféra v tíme.

Súťaž FLL 2016 sa realizovala aj vďaka podpore partnerov:
Hlavní partneri: ANASOFT APR, spol. s r.o. a Profesia, spol. s r. o.
Partneri: Nadácia ESET, SWAN, a.s. a EDUXE Slovensko, s.r.o.
Mediálny partner: PC REVUE